Instituttrådets medlemmer

Leder

Stedfortreder

Representanter for teknisk/administrativt ansatte 2019-2022

Representanter for fast vitenskapelig ansatte 2019-2022

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte 01.01.22-31.12.22

Studentrepresentanter

Oppnevnt for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022:

Øvrige

Publisert 17. mars 2016 10:21 - Sist endret 4. aug. 2022 14:12