Instituttrådets medlemmer

Leder

Stedfortreder

Representanter for teknisk/administrativt ansatte

Representanter for fast vitenskapelig ansatte

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte

Studentrepresentanter

  • Oline Marie Sæther
  • Helene Benedicte Gråbø
  • vara 1: Hanna Vetlesen
  • vara 2: oppnevnes av MSU

Øvrige

Publisert 17. mars 2016 10:21 - Sist endret 23. jan. 2019 12:53