English version of this page

Valg ved instituttet

Det gjennomføres valg av instituttleder hvert fjerde år.

Valg av instituttleder

Instituttleder velges for en periode på fire år.

Instituttrådsvalg

Instituttrådet velges for en periode på fire år.

Valgstyret

Valgstyret oppnevnes av instituttrådet og har ansvar for alle valg som gjennomføres på instituttet.