English version of this page

Tall og fakta

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2019

MED-fakultetet

Institutt for helse og samfunn

Institutt for medisinske basalfag

Institutt for klinisk medisin

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Vitenskapelige publikasjoner 2494 469 381 1569 60
Profesjonsstudier 1  1 1 1
Masterprogram 9  7 1 1
Bachelorprogram 1  1
Antall registrerte studenter1 2165 835 555 720
Antall kandidater på ph.d.-programmet2 1340 230 150 950 5
Avlagte doktorgrader 187 34 29 122 2
Vitenskapelige årsverk 812 177 231 319 43
Vitenskapelig ansatte personer 1482 468 278 658 67
Tekniske årsverk 160 4 66 69 16
Teknisk ansatte personer 202 5 81 89 24
Administrative årsverk 256 46 39 82 10
Administrative personer 311 59 47 104 14
Økonomi - inntekter totalt 1410 mill. 214 mill. 328 mill. 506 mill. 88 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 3 43% 53% 42% 46% 59% 
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 771 176 208 341 36

1 Fakultetets profesjonsstudie i medisin består av 12 semestre med totalt 1280 studenter. Oppgitt studentantall for instituttene inkluderer instituttets andel av medisinstudentene og antall studenter på bachelor- og masterprogrammene (totalt 830 ved fakultetet). Inkludert i fakultetets studenttall er også 5 studenter på Forskerlinjen, 50 innreisende utvekslingsstudenter (35 på profesjonsstudiet i medisin, 10 på masternivå og 5 på bachelornivå) og 5 utvekslingsstudenter i klinisk hospitering. Tallene er av personvernhensyn rundet av til nærmeste 5.

2 Antall kandidater pr. vår 2019, innrapportert til DBH 15.02.20. Tallene er av personvernshensyn av rundet til nærmeste 5.

 

Publisert 2. sep. 2016 16:09 - Sist endret 20. juni 2020 12:19