English version of this page

Tall og fakta

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Nøkkeltall 2018

MED-fakultetet

Institutt for helse og samfunn

Institutt for medisinske basalfag

Institutt for klinisk medisin

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

Vitenskapelige publikasjoner 2429 488 369 1522 44
Profesjonsstudier 1  1 1 1
Masterprogram 9  7 1 1
Bachelorprogram 1  1
Antall registrerte studenter1 2189 830 560 741
Antall kandidater på ph.d.-programmet2 1454 228 165 1054 5
Avlagte doktorgrader 208 27 24 155 2
Vitenskapelige årsverk 783 175 217 313 38
Vitenskapelig ansatte personer 1433 478 260 640 45
Tekniske årsverk 161 4 63 75 14
Teknisk ansatte personer 195 5 74 97 16
Administrative årsverk 247 44 33 77 9
Administrative personer 297 53 42 101 10
Økonomi - inntekter totalt 1384 mill. 206 mill. 340 mill. 519 mill. 91 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 3 40 % 51 % 45 % 48 % 17 % 
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 762 170 219 322 38

1 Fakultetets profesjonsstudie i medisin består av 12 semestre med totalt 1286 studenter. Oppgitt studentantall for instituttene inkluderer instituttets andel av medisinstudentene og antall studenter på bachelor- og masterprogrammene (totalt 844 ved fakultetet). Inkludert i fakultetets studenttall er også 3 studenter på Forskerlinjen, 51 innreisende utvekslingsstudenter (37 på profesjonsstudiet i medisin, 12 på masternivå og 2 på bachelornivå) og 5 utvekslingsstudenter i klinisk hospitering.

2 Antall kandidater pr. vår 2018, innrapportert til DBH 15.02.19.

3 Det vil skje en prinsippendring fra 2019 som gjør at andel ekstrene inntekter ved NCMM vil vises som en høyere prosent.

 

Publisert 2. sep. 2016 16:09 - Sist endret 29. mai 2019 12:24