English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2021

Vitenskapelige publikasjoner 410
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 5-årig 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 584*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 150**
Avlagte doktorgrader 17
Vitenskapelige årsverk 242
Vitenskapelig ansatte personer 284***
Tekniske årsverk 62
Teknisk ansatte personer 76***
Administrative årsverk 42
Administrative personer 44***
Økonomi 380 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 44 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 184***

*) 424 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 160 på studieprogrammene i ernæring.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.22.

***) Tallet er fra 2020, tall fra 2021 er forsinket.

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 09:56 - Sist endret 10. mai 2022 11:05