Teamarbeid og felles beslutningstaking i medisinutdanning (MED-teams)

Prosjektet utforsker hvordan temabaserte læringsstrategier kan legge grunnlag for mer kollektivt orienterte beslutningsprosesser i medisin og helseutdanning. 

Om prosjektet

Utgangspunktet for prosjektet er at moderne helsetjenester stiller nye krav til legers samarbeidskompetanse og beslutningsevne for å sikre en bærekraftig framtid. Kunnskapen fra prosjektet brukes til å utvide gjeldende modeller for evidensbasert beslutningstaking til å inkludere bærekraftaspekter. Studien vil også brukes til forbedring av samarbeidslæring ved medisinstudiet.  

Les mer på de engelske sidene til prosjektet

Publisert 18. okt. 2021 15:11 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57