English version of this page

Medisinsk utdanning

Kompleksiteten i medisinsk kunnskap og praksis vokser raskt. Vår forskergruppe studerer hvordan vi kan møte denne utfordringen ved hjelp av nye strategier innen utdanning og kommunikasjon. 

Om gruppen

Vårt mål er å integrere forskning og perspektiver fra ulike disipliner for å fremme medisinsk utdanning og helsekommunikasjon, og på den måten bidra til et bedre informert og mer bærekraftig helsevesen, med mer samhandling.

Vi forfølger to spesifikke tilnærminger til problemstillingen.

  1. Vi studerer hvordan trening i teamarbeid kan bidra til å utvikle medisinstudenters evnene og vilje å samarbeid om læring, hvordan de tar beslutninger i felleskap, og hvordan en slik kollektiv tilnærming kan bidra til en bedre helsetjeneste.
  2. Vi studerer hvordan informasjon om kreft forstås og kommuniseres i samfunnet, for derigjennom å utvikle pedagogiske og kommunikasjonsmessige strategier for å bedre forståelsen for dette komplekse fenomenet.

Samarbeid

Publisert 18. okt. 2021 14:50 - Sist endret 18. okt. 2021 15:08