Gode undervisere får statusløft

– Å skape gode utdanningsprogrammer er en lagsport som ikke bare involverer underviserne, men også studentene og administrasjonen, sier Jarle Breivik, utdanningsleder og fakultetets første meritterte underviser.

Professor Jarle Breivik i samtale med to forskerlinjestudenter i vestibylen på Domus Medica

Professor Jarle Breivik i samtale med forskerlinjestudenter. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Første meritterte underviser ved Det medisinske fakultet

Universitetsstyret besluttet i september at syv undervisere ved UiO skal få status som meritterte undervisere, og en av disse foreleser ved Det medisinske fakultet. Professor Jarle Breivik er leder for Avdeling for adferdsmedisin og utdanningsleder ved Institutt for medisinske basalfag, og nå også fakultetets første meritterte underviser.

Kravet til meritterte undervisere er at de skal ha fokus på studentenes læring, vise en klar utvikling over tid, ha en forskende tilnærming og vise en kollegial holdning ved å samarbeide om studiekvalitet på en måte som gir kunnskapsutvikling også på tvers av miljøene.

Å skape gode utdanningsprogrammer er en lagsport

Portrett av Professor Jarle Breivik utenfor Domus Medica
Professor Jarle Breivik

– Jeg mener at ordningen er viktig og riktig fordi den ikke handler om individuelle undervisningsprestasjoner, sier Jarle Breivik.

– Å skape gode utdanningsprogrammer er en lagsport som ikke bare involverer underviserne, men også studentene og administrasjonen. Dette er ikke en pris til den beste underviseren, men en anerkjennelse av arbeid for systematisk og kunnskapsbasert utvikling. Det handler om mer studentmedvirknig og mer samarbeid på alle nivåer.

Motiverende anerkjennelse

– I den grad jeg har lykkes, handler det først og fremst om at jeg har fått flere til å jobbe sammen. For meg personlig er dette derfor en lenge etterlengtet bekreftelse på at slikt arbeid for fellesskapet verdsettes på universitetet. Jeg ser statusen som merittert underviser som en motivasjon, men også en forpliktelse, til å fortsette å legge til rette for mer systematisk samarbeid, sier han.

Hva mer bør gjøres for å løfte statusen for undervisning ved universitet?

– Jeg ser meritteringsordningen som en ny måte å tenke på, og jeg tror dette er starten på noe som kan bli veldig bra for UiO. Jarle Breivik har allerede vært i kontakt med de andre "meritterte".

– Vi er alle opptatt av å utnytte vår nye status til nettopp å skape mer samarbeid, forteller han. Etter hvert som vi blir flere som jobber på denne måte, tror jeg det kan bidra til en kulturendring på hele universitet. Jeg liker å kalle det "strukturert kollegialitet", avslutter Breivik.

En flott annerkjennelse

Bildet kan inneholde: Briller, Hake, Portrett, Eyewear.– Jeg synes det er flott at universitetet på denne måten  gir anerkjennelse til ansatte som en gode forelesere og gode til å utvikle undervisningen, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiene og gratulerer Jarle Breivik.

De meritterte underviserne får denne statusen i en treårsperiode. Statusen gir lønnsforhøyelse, men størrelsen og innretning på denne gis gjennom ordinære lønnsforhandlinger. Underviserne får også tildelt en utdanningstermin.

Les også

Av Christina Heesch
Publisert 14. sep. 2020 14:39 - Sist endret 14. sep. 2020 14:39