English version of this page

Genvarianter for hjernestørrelse oppdaget

Forskere har oppdaget flere nye genvarianter som påvirker hjernens volum. Vi er enda et skritt nærmere å finne årsakene til en rekke psykiske lidelser.

Bilde av putamen i storehjernen.

Putamen slik den ligger i storehjernen. Foto: Wikimedia commons.

At hjernen din er et veldig komplekst organ vet du nok. Du har nok også fått med deg at det er et samspill mellom høyre og venstre hjernehalvdel.

Men visste du at hjernens indre, sentrale deler samarbeider med hjernens overflate?

Det gjør den nemlig, og det er for å koordinere viktige egenskaper som bevegelse, hukommelse, motivasjon og læring.

En faktor som påvirker disse funksjonene er hjernens størrelse.

I tillegg vet vi at alle mennesker har alle gener. En genvariant er en forskjell i den genetiske koden som bidrar til forskjellen mellom meg og deg. Altså forskjellene i våre medfødte egenskaper.

Forskere har nå funnet flere nye genvarianter som påvirker nettopp størrelsen på hjernen din.

De identifiserte genvariantene er viktige for hjernens utvikling, fjerning av uønskede celler og kontakten mellom nerveceller.

– Dette er et viktig steg på veien til å finne årsaken til en rekke psykiske lidelser, Vi jobber nå med å undersøke hvordan funnene kan være relatert til hjernelidelser, sier Ole A. Andreassen, professor ved UiO og spesialist i psykiatri ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Andreassen leder også Norsk senter for forskning på mentale lidelser, NORMENT.

Putamen og nucleus caudatus

Tverrsnitt av nucleus caudatusTverrsnitt av nucleus caudatus i hjernen. Foto: Wiki commons.

Ole A. Andreassen forklarer:

– De nyoppdagede genetiske variantene finnes i hjerneområdene putamen og nucleus caudatus. Hele hjernens størrelse er igjen påvirket av disse variantene.

Putamen regulerer bevegelser og påvirker ulike typer læring.

Nucleus caudatus bidrar til viljestyrt bevegelse, men også hukommelse, læring, søvn og språk.

Kartla genetisk variasjon

Funnet ble gjort gjennom såkalte genomvide assosiasjonsstudier. En slik studie kartlegger genetisk variasjon i hele genomet, derav uttrykket genomvid.

Genomet er hele den arvemessige funksjonen som er kodet inn i DNAet ditt.

Studien sammenligner hyppighet av genvariantene i sammenheng med en variabel. Variabelen i dette tilfellet er hjernevolum.

– De sterkeste virkningene ble funnet for volumet av putamen. Her fant vi en ny genvariant som påvirker biologiske prosesser.

Denne varianten påvirker transport av cellenes bestanddeler. Prosessen er viktig for bygging og fornying av hjerneceller.

– Det er altså ikke sykdomsgener vi har funnet, men gener med forskjeller i genkoden som leder til arvelige, normale forskjeller i hjernestrukturen, forklarer Andreassen.

Nesten 30 000 ble undersøkt

Studiene ble utført på volumene av sju hjerneområder innerst i hjernen. Dette ble gjort gjennom bilder av hjernen tatt med MRI. 29 556 personer fra 50 forskjellige statistiske grupper over hele verden ble undersøkt.

Resultatene ble publisert i tidsskriftet Nature, og er basert på det internasjonale nettverket ENIGMA, hvor NORMENT leder en delstudie.

Av Thomas Olafsen
Publisert 2. feb. 2015 12:36 - Sist endret 23. apr. 2019 13:08