English version of this page

Oppdaget en av tarmens viktigste dirigenter

Samspillet mellom tarm og kropp er sentralt for å opprettholde god helse. Nå har forskere ved UiO funnet en av de viktigste dirigentene for dette samspillet.

Krittegning på svart tavle av menneskets tarmsystem

Det har lenge vært kjent at kosthold, røyking og andre livsstilsfaktorer påvirker tarmfloraen. Nå kan forskerne i tillegg for første gang vise hvilke av genene dine som styrer hvordan tarmfloraen ser ut. Illustrasjon: Colourbox.no

En internasjonal gruppe forskere har funnet en sentral brikke i kommunikasjonen mellom tarm og kropp. En stor undersøkelse av alle kroppens gener viser at vitamin D-reseptoren i tarmen styrer mye mer enn det vi tradisjonelt har forbundet med vitamin D. Funnene blir nå publisert i Nature Genetics.

Tarmfloraen din består av en helt egen liten verden av bakterier som ikke egentlig er en del av kroppen din. Det er like mange bakterier der, som det er celler i kroppen vår, og de hjelper til med produksjon av en rekke stoffer menneskekroppen ikke er i stand til å produsere selv.

Mange tenker på bakterier som årsak til sykdom, og blir dermed overrasket over at vi er helt avhengige av milliarder av disse ørsmå bakteriene for at kroppen vår skal fungere normalt. Så langt vet vi derimot lite om hvordan samspillet mellom tarm og kropp fungerer.

– Dette er et utrolig spennende funn som gjør at alle som forsker på tarmen kan jobbe mer målrettet videre, sier Tom Hemming Karlsen.

Han er professor ved Institutt for Klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og forskningsleder i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved Oslo Universitetssykehus. Karlsen er en av tre seniorforskere bak studien.

Vitamin D-reseptor blir aktivert av omega 3

For å forstå hva som gjør oss syke må vi først vite hvordan kroppen fungerer hos friske mennesker. Forskerne ved Norsk senter for primær skleroserende cholangitt (PSC) og Institutt for Indremedisinsk forskning har sammen med kollegaer fra Bergen og ulike institusjoner i Tyskland gitt seg i kast med å kartlegge hvordan kropp og tarmflora normalt kommuniserer.

Forskerne trodde i utgangspunktet de visste om de viktigste signalveiene mellom tarmfloraens bakterier og kroppen. Overraskelsen var derfor stor da de oppdaget at menneskets vitamin D-reseptorgen viser seg å være sentralt for regulering av hele bakteriesamfunnet vi har i tarmen vår.

Forskningsgruppen har jobbet i mer enn 4 år med å komme frem til resultatene. I bakerste rekke ser man fra venstre Martin Kummen (Oslo), Tom Hemming Karlsen (Oslo), Andre Franke (Kiel), Johannes Roksund Hov (Oslo) og Kristian Holm (Oslo). De mange medforfatterne møttes regelmessig i Oslo, Plön, Kiel og Bonn for å samkjøre de mange bidragene. Bildet er tatt i Plön. Foto: NoPSC

For oss som arbeider med galleveissykdommer er det også interessant at vitamin D-reseptoren kan aktiveres av spesielle gallesyrer som har vært innom bakteriene i tarmen. Det er også interessant at denne reseptoren blir aktivert av fettsyrer som vi tradisjonelt ser på som sunne, slik som omega 3 og 6.

– Resultatene er ikke noe bevis på at omega 3 og 6 er sunt, men det viser at de har en effekt i tarmen. Dette er et viktig, nytt utgangspunkt for å finne ut detaljene i hvordan disse fettsyrene påvirker kroppen vår, sier Karlsen.

Gener like viktige som ernæring

Det er allikevel ikke bare hva vi spiser som påvirker tarm og helse. Et viktig mål for studien var å finne ut hvor mye genene våre har å si for tarmfloraens sammensetning.

– Forskning har de siste årene gitt oss mye kunnskap om hvordan ernæring påvirker tarmfloraen, men vi har lite kunnskap om hvordan genene våre påvirker den, forteller Martin Kummen. Han har utført mye av forskningen som studien baserer seg på i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid og er stipendiat ved Institutt for Klinisk medisin og Institutt for Indremedisinsk forskning.

Også på dette feltet har prosjektet resultert i helt ny kunnskap: genene våre har like mye å si for sammensetningen av tarmfloraen som maten vi spiser. I denne studien ser de at både ernæring og genene bestemmer omtrent 10 % hver av variasjonen i sammensetningen av bakterier i tarmfloraen.

I tillegg til vitamin D-reseptoren fant forskerne også flere andre gener, deriblant gener som tidligere har vist seg å øke risikoen for betennelsessykdommer, altså såkalte sykdomsgener. Studien viser for første gang at sykdomseffekten fra disse genene kan komme via effekter på tarmfloraen.

– For oss som jobber med genetiske sykdommer er dette viktig kunnskap på veien mot å forstå sykdommene vi jobber med, og på sikt utvikle god behandling, konkluderer Kummen.

I motsetning til genene våre er nemlig tarmfloraen lett tilgjengelig for påvirkning.

Les originalartikkelen på Nature sine nettsider.

Av Guro Flinterud
Publisert 7. okt. 2016 13:25 - Sist endret 29. apr. 2019 12:27