Disputas: Ingebjørg Skrindo

Cand.med. Ingebjørg Skrindo ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): T lymphocytes in upper airway allergy: Effector T cells and regulatory T cells in pollen induced allergic rhinitis.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Lars K. Poulsen, Allergy Clinic, Rigshospitalet, København
  • 2. opponent: Docent Morgan Andersson, Dep. of Otorhinolaryngology, Lund University Hospital, Lund
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Karin C. Lødrup Carlsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Audun E. Berstad, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Frode L. Jahnsen, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Ingebjørg Skrindo har med sin avhandling T lymphocytes in upper airway allergy: Effector T cells and regulatory T cells in pollen induced allergic rhinits bidratt til å øke forståelsen for T-cellenes funksjon ved pollenallergi. Forekomsten av allergi og atopiske sykdommer har økt i den vestlige delen av verden i løpet av det siste tiåret. For å kunne ta hånd om denne utfordringen er det nødvendig med en bedre forståelse av mekanismene bak allergiske reaksjoner. I denne avhandlingen har fokuset vært å studere T-celler, både effektor T-celler og såkalte regulatoriske T-celler i pollen-indusert allergi i øvre luftveier. Arbeidene i denne avhandling  har bidratt til å øke forståelsen for T-cellenes funksjon ved allergisk rhinitt, bl.a ved å vise at de kan aktiveres direkte i neseslimhinnen uten rekruttering av celler fra andre organer. Denne kunnskapen kan brukes til å forsøke å utvikle behandlingsmetoder som kan hemme aktiveringen av T-celler i neseslimhinnen. Videre har vi funnet en økning av såkalte regulatoriske T-celler i neseslimhinnen hos allergiske pasienter etter eksponering for allergen, som samsvarer med resultater fra dyremodeller. Medikamenter som  kan påvirke blansen mellom regulatoriske T-celler og effektor T-celler  i neseslimhinnen kan være et mulig angrepspunkt for fremtidig anti-allergisk behandling. Vi har også identifisert mekanismer for hvordan T-cellene som skal utøve sin funksjon i nesen finner veien dit, såkalt ”homing”. Dette kan bidra til lettere å studere T-cellene som er involvert i allergiske reaksjoner i nesen, og kan også være et mulig angrepspunkt for behandling av allergi i øvre luftveier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 7. juni 2011 13:50 - Sist endret 17. jan. 2013 15:27