Disputas: Lene Songe-Møller

Cand.scient. Lene Songe-Møller ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Alkbh8-mediated formation of wobble uridine modifications.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Assistant Professor Thomas J. Begley, Dep. of Biomedical Sciences, School of Public Health, State University of New York, New York, USA

2. opponent: Professor Geir Slupphaug, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Anne Simonsen, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, UiO

Leder av disputas

Professor Ulrik Fredrik Malt, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, UiO

Veileder

Professor Arne Klungland, Centre for Molecular Biology and Neuroscience, Institutt for medisinske basalfag, UiO
 

Sammendrag

Cand.Scient. Lene Songe-Møller og samarbeidspartnere har funnet den biokjemiske funksjonen til enzymet ALKBH8. Studiet inneholder både klassisk biokjemi, masse-spektrometri og konstruksjon av tre musemodeller.
Resultatet av arbeidet viser at enzymet ALKBH8 er ansvarlig for dannelsen av tre modifikasjoner i tRNA molekyler hos pattedyr. Slike modifikasjoner er viktig for at det skal være korrekt interaksjon mellom tRNA og mRNA ved syntese av nye proteiner i cellen.
Enzymet som er blitt karakterisert er sannsynligvis viktig for at informasjonen i DNA oversettes effektivt og nøyaktig til proteiner. Dersom denne prosessen ikke blir korrekt vil det kunne aggregere ikke-funksjonelle proteiner inne i cellen. Dette er typisk for mange nevrologiske sykdommer. Det er derfor mulig at ALKBH8 spiller en viktig rolle i å opprettholde et optimalt nervesystem og i å motvirke nevrologisk sykdom.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini

Publisert 21. sep. 2011 10:06 - Sist endret 17. jan. 2013 15:16