Disputas: Amrit Paul Singh Thiara

Cand.scient. Amrit Paul Singh Thiara ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Improvement in technology and biocompatibility of extracorporeal circuits."

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Göran Dellgren, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
2. opponent: Professor Tor Hervig, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus, Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Shuo-Wang Qiao, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Erik Thaulow, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Førsteamanuensis Arnt Eltvedt Fiane, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin doktoravhandling har perfusjonist Amrit Singh Thiara ved Universitetet i Oslo evaluert forskjellige hjertelungemaskin- (HLM) og ekstrakorporal membranoksygnerings (ECMO) utstyr som brukes under operasjon eller til understøttelse av hjertet og/eller lunger til nyfødte barn og voksne. Han har også undersøkt kroppens reaksjon ved av bruk av forskjellige overflatebelegg på utstyr til hjertelungemaskiner for å redusere betennelsesreaksjoner under og etter åpen hjertekirurgi. I motsetning til standard HLM, som understøtter sirkulasjonen under en mengde forskjellige hjerte-kirurgiske prosedyrer både for barn og voksne, brukes ECMO for mer tidkrevende (dager og uker) understøttelse av hjertet og lunger, for å vinne tid til helbredelse. Det har vært utallige forsøk på å utvikle materialer som ikke reagerer ved kontakt med blod, for å redusere det negative samspillet mellom forskjellige blodkomponenter, nye pumper og kunstige lunger for å redusere den mekaniske ødeleggelsen av de røde blodcellene (hemolyse), redusere bloduttynning med blanke væsker og mye mer innen perfusjonsteknologi. Resultatene hans viser redusert behov for blodoverføringer i åpen hjertekirurgi hos nyfødte ved bruk av nytt og bedre tilpasset HLM utstyr. I tillegg har kombinasjoner av nytt og bedre tilpasset utstyr forbedret holdbarheten av ECMO kretsen ved å skade færre blodlegemer. De forskjellige overflatebelegg på HLM- utstyr viste sammenlignbare resultater i forhold til skadelig påvirkning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 1. juni 2011 13:14 - Sist endret 17. jan. 2013 15:16