Disputas: Berte Grimsmo Bøe

Cand.med. Berte Grimsmo Bøe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone remodelling and migration after insertion of femoral stems with different surface coatings. Clinical and experimental studies.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Kjeld Søballe, Department of Orthopaedics, Aarhus University Hospital, Danmark
  2. opponent: Professor Kristina Åkesson, Department of Orthopedics, Skåne University Hospital, Malmö, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tore K. Kvien, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Erik Fink Eriksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Lars Nordsletten, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nytt belegg på hofteproteser har gitt høyere bentetthet rundt protesene. Vi ønsker å forlenge levetiden til proteser slik at pasientene unngår reoperasjoner. Siden tap av ben er en av hovedårsakene til at hofteproteser løsner er høyere bentetthet et gunstig resultat.

Berte Bøe og medarbeidere har prøvd ut en hofteprotese med to forskjellige belegg i en multisenterstudie. Studien ble gjort for å kontrollere om det nye belegget var like bra som det tradisjonelle. Vi fant ut at pasientene som fikk proteser med det nye belegget hadde litt høyere bentetthet de to første årene etter operasjon. Det gjenstår å se om dette får betydning for langtidsresultatene.

DXA er kjent for å være en presis målemetode for bentetthet. Likevel presenteres data fra sammenlignbare pasientgrupper med svært forskjellig endring i bentetthet rundt samme type protese. Ortoped og forsker Berte Bøe har sett på bentetthetsmåling (DXA) som metode og undersøkt om varierende resultater kan skyldes måten vi måler på. Dersom det er et raskt bentap de første ukene etter operasjonen, vil referansemålingen bli svært forskjellig om den tas første post operative dag eller etter to uker. Vi gjorde målinger første, femte og 14. dag etter operasjon og fant ingen store forskjeller i denne perioden. Konklusjonen blir at man kan utføre referansemålingen innenfor de to første ukene etter operasjonen.

På bakgrunn av at vi fant høyere bentetthet i gruppen som fikk protese med nytt belegg ønsket vi å undersøke denne overflatens evne til å stimulere bendannelse. Dette gjorde vi i en dyrestudie hvor fire små titanskiver med ulik overflate ble operert inn i ryggmuskel hos kaniner. Det viste seg at porøs titan var den overflaten som dannet nytt ben i flest dyr. Titan med det nye belegget dannet også ben, mens rundt det tradisjonelle belegget fant vi ikke nytt ben. Implantater som evner å danne nytt ben vil være et fremskritt i protesekirurgi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 31. mai 2012 15:58