Disputas: Margit Brottveit - Indremedisin/ fordøyelsessjukdomar

Cand.med. Margit Brottveit ved Institutt for klinisk medisin forsvarar avhandlinga si for graden ph.d. (philosophiae doctor): Gluten challenge in coeliac disease and non-coeliac gluten sensitivity

Vurderingskomité

1. opponent: Professor Riccardo Troncone, European Laboratory for the Investigation of Food-Induced Diseases, University Federico II, Napoli, Italia

2. opponent: Docent Claes Hallert, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet, Linköping, Sverige

3. medlem av vurderingskomiteen: Professor Anne Spurkland, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leiar av disputasen

Professor Per Ole Iversen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Rettleiar

Førsteamanuensis Knut E. A. Lundin, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Samandrag

Kva skjer dersom personar som reagerer på gluten et gluten likevel? Det er godt kjent at personar med cøliaki bør halde seg unna gluten, men det finst òg personar som er sensitive mot gluten utan å ha påvist sjukdomen. Lege og forskar Margit Brottveit har undersøkt korleis båe gruppene reagerer ved å gå frå glutenfri kost til å ete fire skiver brød dagleg i tre dagar.

Ved bruk av ein ny målemetode, såkalla HLA-tetramerar, vart det funne at bare dei med cøliaki hadde ein spesiell type T celler i blodet. Dette er eit teikn på at immunforsvaret reagerer på gluten. Nokre av cøliakipasientane fekk også avflating av tarmtottane. Båe gruppene fekk endra genuttrykk i tarmen som teikn på betennelse, mest gruppa med cøliaki. Dei glutensensitive utan cøliaki fekk i større grad kroppslege symptom etter gluteninntak enn dei med cøliaki. I motsetnad til det mange har trudd, var det ikkje teikn til at kroppslege symptom etter gluteninntak hadde psykiske forklåringar (somatisering). Studiepasientane med og utan cøliaki hadde ingen skilnader i personlegdomstrekk eller livskvalitet.

Ved inntak av gluten skjer det ein skadeleg immunreaksjon i tynntarmsslimhinna hjå pasientar med cøliaki. Denne prosessen er grundig kartlagt. Fleirtalet av cøliakarar har ein vevstype som vert kalla HLA-DQ2. Behandlinga er livslang glutenfri kost. Mekanismane bak glutensensitivitet utan cøliaki er mindre kjente.

I denne kliniske studien undersøkte Brottveit og medarbeidarar 13 pasientar med cøliaki og 35 pasientar med sjølvrapportert glutensensitivitet. Alle pasientane var valt ut slik at dei hadde vevstypen HLA-DQ2 og levde glutenfritt før studien. Ved starten av studien vart det påvist cøliaki hjå 3/35 av dei som meinte seg glutensensitive. Avhandlinga «Gluten challenge in coeliac disease and non-coeliac gluten sensitivity» gir ny kunnskap om dei mange effektane kortvarig gluteninntak har ved glutensensitivitet med og utan cøliaki.

Kontaktperson

For meir informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 3. des. 2012 14:40 - Sist endret 16. jan. 2014 13:37