Disputas: Charlotte de Lange - Radiologi og pediatri

MD Charlotte de Lange ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): Early effects of perinatal hypoxia and resuscitation on cerebral perfusion and metabolism assessed by MRI, CEUS and FDG-PET. Experimental studies in newborn pigs.

Bedømmelseskomité

Professor Petra S Hüppi, Department Enfant & Adolescent, Hôpital des Enfants des HUG, Genève, Sveits

Professor Mats Blennow, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska universitetssykehus, Stockholm, Sverige    

Professor Nils-Einar Kløw, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Kai Håkon Carlsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Veileder

MD Berit H Munkeby, Statens helsetilsyn, Oslo

Sammendrag

MD Charlotte de Lange har i sitt doktorgradsarbeid forsket på tidlige forandringer ved fødselsrelatert hjerneskade forårsaket av oksygenmangel og nedsatt blodtilførsel, fødselsasfyksi. Hun har brukt diagnostiske bilde- og funksjons teknikker innen ultralyd med kontrastmiddel, magnetisk resonans (MR) og positron emisjons tomografi (PET). Disse ble utviklet til bruk på nyfødte barn ved hjelp av en eksperimentell modell på nyfødt gris.

Studiene viste at dyremodellen er godt egnet for å studere fødselsasfyksi med de tilpassede metodene. Kombinasjonen av ultralyd med kontrast, MR og PET kunne i disse studiene på en ny måte vise tidlige endringer i hjernens blodtilførsel og energiomsetning av sukker. Dette kan være tidlige tegn på hjerneskade. Ved gjenoppliving med høyere oksygenkonsentrasjon enn luft påviste hun nedsatt blodtilførsel til hjernen. I tråd med tidligere forskningsresultat kan denne mekanismen bidra til å forklare hvorfor ekstra oksygen tilførsel ved gjenoppliving gir økt skade og dødelighet hos disse barna.

Fødselsskade pga asfyksi, er fortsatt en av de viktigste årsakene til alvorlige nevrologiske handikap og dødelighet hos barn på verdensbasis. Resultatene av studiene tilfører ny kunnskap om de kompliserte mekanismene i utviklingen av en hjerneskade etter asfyksi og gjenopplivning. De utviklede undersøkelsesmetodene skulle kunne bidra til en raskere diagnostisering, slik at man kan igangsette skadebegrensende og livreddende behandling så raskt som mulig etter fødsel.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

.
 

Publisert 29. nov. 2012 15:07 - Sist endret 11. des. 2012 11:25