Disputas: Gaute Døhlen - Barnemedisin

Cand.med. Gaute Døhlen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cerebral transcriptional factors in hypoxia-ischemia and hyperoxic reoxygenation. A study  in transgenic reporter mice.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

2. opponent: Professor Vibeke E. Hjortdal, Hjerte-Lungekirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Klinikkleder Øyvind Skraastad, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus, Oslo

Leder av disputas

Professor Guttorm Haugen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor OIa Didrik Saugstad, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mus utsatt for en hjerneskade svarer med inflammasjon i hjernen. Dersom de utsettes for oksygengass etter hjerneskaden, øker inflammasjonen. Øket inflammasjon i hjernen er uheldig ettersom skaden forverres. Relatert til klinisk virksomhet antyder våre funn at man skal være forsiktig med å bruke ekstra oksygen ved behandling av pasienter som er utsatt for hjerneskade.

I vårt siste arbeid har vi studert svært unge mus, som har en hjerneutvikling som tilsvarer den humane hjerne til et ekstremt prematurt barn under 32 ukers gestasjonsalder. Musene ble først utsatt for lite blodsirkulasjon til hjernen og lite oksygen, som et eksperimentelt forsøk på å etterligne en fødselsskade. Behandling med 100% oksygen etter dette traumet forverret den inflammatoriske reaksjon sammenlignet med behandling med romluft.

Ekstra oksygentilskudd var en del av internasjonale gjenopplivningsprotokoller inntil for et par år siden. I dag er anbefalingene mer forsiktige, men oksygen er fortsatt del av prosedyren ved gjenoppliving av ekstremt premature. Vår forskning anbefaler at de samme retningslinjer som brukes for fullbårne barn også bør implementeres for de minste premature.

For å studere inflammasjon i hjernen har vi brukt reporter mus. Dette er mus som har fått ekstra genmateriale satt inn i sitt genom. Genmaterialet inneholder koden for proteinet luciferase som kommer fra ildflue, og som gjør at ildfluen kan produsere lys. I tillegg inneholder genmaterialet bindested for transkripsjonsfaktoren NF-κB, som er viktig i kontroll av en inflammasjonsreaksjon. Når NF-κB aktiveres, starter produksjon av luciferase i en mengde som gjenspeiler grad av NF-κB aktivering. Ved å registrere lysintensitet kan man gradere inflammasjonsaktivitet. Måling av lysintensitet er uten smerter for musen og kan gjøres daglig i undersøkelsesperioden.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 23. nov. 2012 14:59