Disputas: Ingebjørg Gustavsen - Rettstoksikologi/Klinisk farmakologi

Cand.med. Ingebjørg Gustavsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos: Zopiclone and Traffic Safety. Introducing Legalized Blood Zopiclone Concentration Limits - is it Evidence Based?

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Johan Ahlner, Rättsmedicinalverket, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi, Linköping, Sverige
2. opponent: Professor Tarjei Rygnestad, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Dagny Lise Sandnes, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Erik Taubøll, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Jørg Mørland, Avdeling for rettsmedisin og rettstoksikologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Ingebjørg Gustavsen har i en doktorgradsstudie funnet at bruk av sovemidlet zopiklon (Imovane®) er forbundet med trafikkfare, og at det er like egnet for faste grenser i trafikken som alkohol. 
Kortidsvirkende sovemidler er svært vanlig, og sovemidlet zopiklon var i 2011 nr 5 på listen over de mest solgte legemidler på resept i Norge. Mange har ment at disse midlene ikke gir ”dagen derpå”-påvirkning, og det har vært hevdet at midlene ikke misbrukes.
For alkohol har Vegtrafikkloven satt en promillegrense på 0,2. Videre finnes straffeutmålingsgrenser på høyere promille som betyr at man får strengere straff jo høyere konsentrasjon. Gustavsen ønsket å undersøke om sovemedisinen zopiklon var egnet for tilsvarende faste grenser i trafikken. Doktorgraden inneholdt tre ulike studier.
Den første studien var en kobling mellom Resept- og Ulykkesregisteret. Her fant forskerne en doblet risiko for trafikkulykke den første uken etter at zopiklon var hentet på apoteket. Den andre studien handlet om sjåfører som var stoppet på grunn av mistanke om påvirket bilkjøring. Her fant forskerne svært høye konsentrasjoner av zopiklon, noe som viste at sovemidlet kan misbrukes. Studien fant også at jo høyere konsentrasjon av zopiklon i blodprøven, desto høyere sjanse for å bli vurdert som påvirket av lege. Den tredje studien var på friske forsøkspersoner, og målte påvirkning med dataspill-liknende tester. Også her fant forskerne mer påvirkning jo mer zopiklon eller alkohol i blodprøvene. Studien viste også at påvirkningen var størst kort tid etter inntak for både zopiklon og alkohol, slik at samme konsentrasjon gav mest påvirkning når prøven var tatt på stigende konsentrasjon sammenliknet med fallende.
Resultatene i doktorgraden har allerede blitt brukt i arbeidet med forskriften i Vegtrafikkloven (iverksatt 01.02.2012), der faste grenser ble innført for 20 stoffer, inkludert zopiklon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 20. nov. 2012 13:32