Disputas: Cathinka Halle

M.Sc. Cathinka Halle ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Biomarkers in chemoradiotherapy of cervical cancer: Focus on EGFR and DCE-MR imaging

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Catharine West, School of Cancer and Enabling Sciences, The University of Manchester, Manchester Academic Health Science Centre, Christie Hospital, Manchester, UK
  2. opponent: Associate Professor Jan Alsner, Department of Experimental Clinical Oncology, Aarhus University Hospital, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristin Austlid Taskén, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Nina Aass, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Heidi Lyng, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Master of Science Cathinka Halle har funnet nye metoder for å forutsi om livmorhalskreft-pasienter vil bli kurert av standard behandling. 

Livmorhalskreft er den tredje vanligste krefttypen for kvinner verden over. Standard behandling for lokalavansert sykdom er stråleterapi kombinert med cellegift. En tredjedel av pasientene får tilbakefall etter behandlingen, og rundt 100 dør årlig i Norge som følge av sykdommen.  Stråleterapi er dessuten en utfordrende behandling der alvorlige strålerelaterte skader til organer i bekkenet kan forkomme. Ved å kunne forutsi hvilke pasienter som ikke vil kureres av behandlingen basert på en prøve tatt før behandlingsstart, vil disse kunne spares for unødige bivirkninger og få en bedre tilpasset behandling som vil øke deres sjanser for å overvinne kreftsykdommen.

 

I sin avhandling ”Biomarkers in chemoradiotherapy of cervical cancer: Focus on EGFR and DCE-MR imaging” har Cathinka Halle og hennes kollegaer vist hvordan nivået av et protein i kreftcellene kan være en markør for å forutsi tilbakefall etter strålebehandling av livmorhalskreft. Idag brukes hovedsakelig kreftsvulstens størrelse, stadium og eventuell spredning til lympeknuter i bekkenet til dette. Det undersøkte proteinet viste en enda bedre korrelasjon til behandlingsutfallet enn disse faktorene, og det er derfor mulig at man kan oppnå en bedre evaluering av sykdommen og planlegging av behandlingen ved å ta dette proteinet med i vurderingen.

Deres studier viste også hvordan man kan bruke avbildning av kreftsvulsten til å plukke ut pasienter som ikke vil respondere på standard behandling. Det er i tillegg mulig at denne avbildningen kan brukes for å forutsi om livmorhalskreft-pasienter vil ha effekt av alternative behandlingsmetoder som allerede er tatt i bruk i andre krefttyper.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 30. mai 2012 13:36