Disputas: Hege Beate Ihle-Hansen - Geriatri, indremedisin

Cand.med. Hege Beate Ihle-Hansen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cognitive impairment after stroke

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Matti Viitanen, Institutionen for neurobiologi, vårdvetenskap og samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Overlege Halvor Næss, Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Pål Smith, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Forskningsleder Brynjar Fure, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Sammendrag

Kognitive endringer etter hjerneslag

Lege og forsker Hege Beate Ihle-Hansen har studert endringer i hjernen etter hjerneslag og risikofaktorer knyttet til hjerneslag.

Pasienter med sitt første hjerneslag innlagt på Bærum Sykehus i 2007 og 2008 ble fulgt i ett år med fokus på kognitive endringer, risikofaktorer og forbyggende behandling. De kognitive endringene besto særlig i endret hukommelse, tempo og oppmerksomhet. Hensikten med studien var å forebygge kognitive endringene etter slag og undersøke hvilke forhold som bidro til endringene.

I avhandlingen ”Cognitive impairment after stroke, etiology, diagnosis and prevention” har Hege Beate Ihle-Hansen og hennes medarbeidere vist at intens karforebyggende behandling i et år ikke bremset utviklingen av kognitive endringer. Denne behandlingen er allikevel viktig for å forebygge nye hjerneslag. Kognitive endringer etter slag var hyppig (57 %) og endringene skyldes både endringer på grunn av selve hjerneslaget, men også kroniske sirkulasjonsforandringer og tap av nerveceller i hjernen. Vi introduserte en ny metode for hvordan man kan inndele kognitive endringer etter antatt bakenforliggende årsak.

Endringene i hjernen etter hjerneslag kan være mer sammensatte enn tidligere antatt. Karforebyggende behandling bør skreddersys til den enkelte for å forebygge nye hjerneslag og for å beskytte hjernen mot utvikling av kognitive endringer etter hjerneslag.  

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 23. nov. 2012 10:26 - Sist endret 28. nov. 2012 07:29