Disputas: Wenche Kristiansen

M.Sc. Wenche Kristiansen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Genetic risk factors for testicular cancer. Polymorphisms in sex hormone pathways.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Seniorforsker Ewa Rajpert-De Meyts, Klinik for vækst og reproduktion, Rigshospitalet, København, Danmark
  2. opponent: Forsker Rolf I. Skotheim, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ole Petter Fraas Clausen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Håvard Attramadal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Trine B. Haugen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Små genetiske variasjoner påvirker risiko for testikkelkreft

Bioingeniør og M. Sc. Wenche Kristiansen har funnet at noen genetiske varianter gir ulik risiko for å utvikle testikkelkreft. Dette er i gener som har betydning for virkningen av kjønnshormoner.

Testikkelkreft er den vanligste kreftsykdommen hos unge menn, og forekomsten i Norge er en av de høyeste i verden med ca. 300 nye tilfeller hvert år. Forekomsten er omtrent lik som i Danmark, men dobbelt så mange som i Sverige og fire ganger så mange som i Finland. Årsaken til de store forskjellene i Norden er ukjent.  Testikkelkreft er mest sannsynlig en sykdom der både gener og miljøfaktorer påvirker sykdomsutviklingen. Kunnskap om de biologiske mekanismene som forårsaker testikkelkreft er fortsatt mangelfull, men fosterlivet antas å være en kritisk periode for påvirkning. Forstyrrelser i mors balanse av kjønnshormoner under svangerskapet antas å øke risikoen for testikkelkreft hos barnet.

Ved å studere genetiske forskjeller hos både pasienter og deres foreldre hos nordmenn og svensker fant Kristiansen og kollegaer at flere genetiske varianter er forbundet med risiko for utvikling av testikkelkreft.  Derimot fant de ikke noen sammenheng mellom sønnens testikkelkreft og mors genetiske varianter. Dette tyder på at de viktigste hormonelle endringer innblandet i utviklingen av testikkelkreft under svangerskapet har opprinnelse i fosteret selv. Resultatene kan gi nye ledetråder om årsakene til at noen får testikkelkreft.  De kunne ikke påvise forskjeller mellom den norske og den svenske befolkningen i dette studiet. Dette antyder at det er andre gener som spiller en rolle for forskjellen i testikkelkreftrisiko mellom disse landene, kanskje i kombinasjon med miljøfaktorer.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 9. mars 2012 14:49