Disputas: Anne Cecilie K. Larstorp - Hjertemedisin

Cand. med. Anne Cecilie K. Larstorp ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Predictors of Cardiovascular Outcomes in Patients with Hypertension and Left Ventricular Hypertrophy. Emphasis on Isolated Systolic Hypertension and Pulse Pressure

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Karin Manhem, Medicinmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

2. opponent: Professor Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ingrid Os, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 

Veileder

Professor Sverre Erik Kjeldsen, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Høyt blodtrykk og forstørret venstre hjertekammer

Lege og forsker Anne Cecilie K. Larstorp har i sin avhandling Predictors of Cardiovascular Outcomes in Patients with Hypertension and Left Ventricular Hypertrophy - Emphasis on Isolated Systolic Hypertension and Pulse Pressure, undersøkt faktorer som kan påvirke prognosen hos pasienter med isolert systolisk hypertensjon (høyt overtrykk og normalt undertrykk) og forstørret venstre hjertekammer, såkalt venstre ventrikkel hypertrofi. Isolert systolisk hypertensjon, ofte ledsaget av høyt pulstrykk, er den vanligste formen for høyt blodtrykk hos eldre.

Arbeidet er en substudie av en stor randomisert, kontrollert blodtrykksstudie med 9193 pasienter fra Norden, Storbritannia og USA med høyt blodtrykk og venstre ventrikkel hypertrofi. Pasientene ble fulgt i nesten 5 år og man registrerte hendelser som hjerteinfarkt, hjerneslag, kardiovaskulær død, hjertesvikt og forkammerflimmer. Larstorp har blant annet konkludert med at tilbakegang av venstre ventrikkel hypertrofi under pågående blodtrykksbehandling kan bedre prognosen med tanke på kardiovaskulær død, hjerneslag og/eller hjerteinfarkt, samt hjertesvikt og/eller total død, hos 1320 pasienter med isolert systolisk hypertensjon. Økt pulstrykk (overtrykk – undertrykk) var forbundet med økt risiko for nyoppstått forkammerflimmer i hele studiepopulasjonen med 9193 pasienter, og sammenliknet med andre blodtrykksparametre var pulstrykk sterkest forbundet med denne vanlige hjerterytmeforstyrrelsen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 6. des. 2012 10:34