Disputas: Bato Lazarevic - Urologi

Cand.med. Bato Lazarevic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Genistein - A chemopreventive factor in prostate cancer

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Niina Saarinen-Aaltonen, Functional Food Forum, University of Turku, Finland
  2. opponent: Professor Ola Bratt, Avdeling for urologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmø, Lunds universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjell Magne Tveit, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinsk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Nesbakken, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinsk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Steinar J. Karlsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag 

Genistein kan beskytte mot prostatakreft

Tidligere epidemiologiske studier har vist at soya virker preventivt mot prostatakreft.

Genistein antas å være det dominerende stoffet (isoflavon) i soya som motvirker kreft.

I denne avhandlingen vises for første gang at syntetisk genistein kan ha gode effekter hos menn med tidlig prostatakreft.  I en randomisert, placebokontrollert klinisk studie reduserte intervensjon med genistein prostata spesifikt antigen i blod (PSA). PSA økte i gruppen som fikk placebo. PSA er den viktigste markøren på prostatakreft. Genistein reduserte serum kolesterol i gruppen som fikk genistein, en kjent effekt av soya.  Behandling med syntetisk genistein ga ingen  bivirkninger som trengte behandling. Avhandlingen gir også innsikt i celleulære og molekylære effekter av genistein, nye biomarkører som kan brukes ved prostatakreft samt genisteins metabolisme i mennesket.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 3. des. 2012 09:05