Disputas: Rigmor Lundby

Fagområde: Radiologi

Cand.med. Rigmor Lundby ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden graden ph.d. (philosophiae doctor): Radiological Imaging in the investigation of Marfan Syndrome.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Håkan Ahlström, Dep. of ROS (Radiology, Oncology, Radiation Sciences), Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige

2. opponent: Professor Petter Eldevik, Røntgenavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Inger Holm, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ivar Sjaastad, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor  Hans-Jørgen Smith, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Rigmor Lundby og medarbeidere har studert hvordan radiologiske metoder kan brukes for å bedre diagnostikken av Marfan syndrom (MFS). MFS er en arvelig bindevevssykdom som er forbundet med bl.a. nedsatt syn, sykdom i hjerte/kar-systemet og leddproblemer. Noen pasienter har bare enkelte sykdomstegn, mens andre kan ha symptomer fra mange organsystemer og være alvorlig syke. En stor del av pasientene utvikler symptomer på sykdommen først i voksen alder, hvilket kan gjøre det vanskelig å stille diagnosen tidlig. Tidlig diagnose er viktig for å redusere plager og forebygge alvorlige komplikasjoner av sykdommen. Bildedannende undersøkelser som MR, CT, røntgen og ultralyd er ofte helt nødvendige for tidlig påvisning av sykdommen. I ”Norsk studie for Marfan syndrom” ble 105 pasienter med antatt MFS undersøkt med bl.a. MR eller CT av hovedpulsåren og nedre del av ryggen, CT av lunger og hofter, øyeundersøkelse og klinisk og genetisk testing. Diagnosen MFS ble bekreftet hos 87 av pasientene. Blant disse hadde 91 % utvidelse av ryggmargssekken (dural ektasi) bedømt ut fra grenseverdier beskrevet i litteraturen; dette ble funnet hos kun få prosent i en kontrollgruppe. Forskerne fant en klar sammenheng mellom dural ektasi og Marfan syndrom. Så mange som 16 % av pasientene ville ikke oppfylt de diagnostiske kriteriene for MFS dersom ikke ryggen var blitt undersøkt. Forskerne fant at mer enn 2/3 av pasientene hadde forandringer i hofteskålen (protrusio acetabuli), og at under 5 % av kontrollgruppen hadde tilsvarende funn. Studien gir holdepunkter for at CT fremstiller slike forandringer bedre enn vanlig røntgenundersøkelse. Ved undersøkelse av hovedpulsåren og lungearterien fant forskerne et stort sprik i resultatene avhengig av hvilken undersøkelsesmetode som ble brukt (ekko-doppler vs. MR). Dette betyr at videre studier av metodebruk bør gjøres for å sikre et riktig svar. Studien viser at radiologiske metoder er viktig ved diagnose og oppfølging av MFS.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini

Publisert 16. mars 2012 11:14 - Sist endret 27. mars 2012 15:05