Disputas: Bård Stuen Lundeland - Inflammasjon

Cand. med. Bård Stuen Lundeland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Inflammatory responses in stress and trauma. Impact on Toll-like receptor 4 signalling.  

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Irshad H. Chaudry, Department of Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA

2. opponent: Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Morten H. Vatn, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ansgar Oddne Aasen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Yngvar Gundersen, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller

Sammendrag

Lege og forsker Bård S. Lundeland har i sin doktoravhandling studert hvordan stress og skader påvirker sentrale mekanismer innenfor det medfødte immunsystemet. Arbeidet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Forsvarets forskningsinstitutt.

En velregulert immunrespons er avgjørende for at vi skal kunne beskytte oss mot infeksjoner og samtidig unngå å skade våre egne organer. Toll-like reseptor 4 (TLR4), som særlig finnes på immunceller, er viktig for å aktivere immunsystemet ved infeksjoner og vevsskader og aktuell for farmakologisk regulering.

Lundeland og medarbeidere har ved hjelp av en modell der fullblod stimuleres med et bakterietoksin (lipopolysakkarid) studert hvordan TLR4-mengden på en type hvite blodlegemer (monocytter) og produksjonen av immunregulerende proteiner (cytokiner) påvirkes av skuddskader og ekstrembelastning. Anesteserte griser som ble påført skuddskader hadde nedsatt produksjon av et viktig immunstimulerende protein (TNF-α), som kan være en medvirkende årsak til økt infeksjonsrisiko etter skader, men uendret TLR4. Effekten av ekstrembelastning ble undersøkt hos krigsskolekadetter som gjennomførte et stridskurs av en ukes varighet med døgnkontinuerlig fysisk aktivitet kombinert med søvndeprivasjon og energiunderskudd. Belastningen medførte økt produksjon av flere immunstimulerende proteiner og i tillegg økt TLR4.

Videre avdekkes det i avhandlingen at moderate temperaturforandringer forårsaker endret produksjon av immunstimulerende og immunhemmende proteiner samt et inverst forhold mellom temperatur og TLR4.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 3. des. 2012 13:30 - Sist endret 3. des. 2012 15:07