Disputas: Else Charlotte Sandset - Cerebrovaskulær sykdom

Cand.med Else Charlotte Sandset ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): Blood pressure lowering treatment in acute stroke.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Marie-Germaine Bousser, Service Neurologie, Hospital Lariboisière, Paris, France

2. opponent: Professor Bo Norrving, Department of Neurology, Skåne universitetssykehus, Lund, Sverige

3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor Finn G.B. Wisløff, Avdeling for blodsykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ole M. Rønning, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Overlege Eivind Berge, Avdeling for blodsykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

I sin avhandling «Blood pressure lowering treatment in acute stroke» har lege og forsker Else Charlotte Sandset og hennes medarbeidere funnet at høyt blodtrykk ikke bør rutinemessig senkes i den akutte fasen av hjerneslag.

Høyt blodtrykk er vanlig hos pasienter med akutt hjerneslag, og det har lenge vært usikkert om blodtrykket bør reduseres i denne situasjonen. Dersom blodtrykk blir for lavt kan det føre til større utbredelse av slaget; derimot kan et for høyt trykk føre til økt hevelse og blødning i hjernevevet.  Det er vist i flere studier at høyt blodtrykk i den akutte fasen er forbundet med økt risiko for nye hjerneslag, død og nedsatt funksjonsnivå. Data fra dyrestudier og en klinisk studie vist en positiv effekt av å senke blodtrykk med blodtrykksmedisinen candesartan.

Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial er per dags dato den største gjennomførte studien av blodtrykkssenkende behandling ved akutt hjerneslag. Studien rekrutterte 2029 pasienter med høyt blodtrykk og akutt hjerneslag. Pasientene ble tilfeldig delt inn i to grupper, hvorav den ene fikk medisinen candesartan og den andre placebo. Studien var dobbelt blindet. Studiebehandlingen ble gitt i 7 dager og alle pasientene ble fulgt opp i 6 måneder.

Ved slutten av oppfølgingstiden var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene med hensyn til funksjonsnivå eller det kombinerte endepunktet hjerteinfarkt, hjerneslag eller vaskulære dødsfall. I den grad det var forskjeller, tydet disse på at blodtrykkssenkende behandling med candesartan var skadelig i den akutte fasen av hjerneslag.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 4. des. 2012 14:29