Disputas: Maria Vistnes - Kardiologi

Cand.med. Maria Vistnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cytokines and extracellular matrix in heart failure

 

Bedømmelseskomité

1. opponent: Assistant Professor John T. Parissis, Heart Failure Clinic and Secondary Cardiology Department, Attikon University Hospital, Aten, Hellas

2. opponent: Professor Stefan D. Anker, Division of Applied Cachexia Research, Department of Cardiology, Charité Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Tyskland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Overlege Cecilie Risøe, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetetssykehus HF Rikshospitalet, Oslo

Leder av disputas

Professor Knut Gjesdal, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Geir Arve Christensen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege Maria Vistnes og medarbeidere har vist at cytokinmønstre i blod gir informasjon om prognose og sykdomsårsaker ved hjertesvikt, og at cytokiner kan føre til endringer i vevsrommet mellom cellene; ekstracellulær matriks.

Cytokiner fungerer som små budbringere i immunsystemet og dirigerer betennelses- og reparasjonsprosesser. En rekke cytokiner stiger i blodet hos hjertesviktpasienter, men vi mangler kunnskap om mekanismene bak og konsekvensene av cytokinfrigjøring når hjertet svikter.

I sin avhandling «Cytokines and extracellular matrix in heart failure» har Vistnes og medarbeidere vist at cytokinmønsteret i blod avhenger av årsaken til hjertesvikt. Hos pasienter med akutt hjertesvikt, er manglende økning av betennelses-assosierte cytokiner assosiert med dårlig prognose. I eksperimentelle modeller for hjertesvikt vises det at cytokiner påvirker ekstracellulær matriks, som sannsynliggjør at cytokinene som sirkulerer i blodet, har mulighet til å påvirke hjertet direkte og føre til strukturendringer.

Samlet sett viser resultatene at målinger av ett større sett cytokiner hos hjertesviktpasienter kan danne grunnlag for å skreddersy behandling og oppfølging. Videre kan cytokin-induserte endringer i ekstracellulær matriks representere et nytt terapeutisk angrepspunkt i hjertesviktbehandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 13. nov. 2012 11:20