Disputas: Miriam Ragle Aure - Cancer genetics/kreftgenetikk

M.Sc. Miriam Ragle Aure ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): From DNA to RNA to protein: Integrated analyses of high-throughput molecular data from primary breast carcinomas.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Yosef Yarden, Department of Biological Regulation, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel     
  2. opponent: Instructor Debora Marks, Harvard Medical School, Boston, USA
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ben Davidson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Peter Kierulf, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Vessela N. Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant norske kvinner, med over 3000 nye tilfeller årlig. Kreft er en sykdom hvor endringer i arvematerialet i noen av kroppens celler fører til ukontrollert cellevekst. Ulike genetiske forandringer gir forskjellige undergrupper av brystkreft. Disse undergruppene responderer ulikt på behandling og har svært forskjellig prognose. For å bedre pasientbehandlingen er det derfor viktig at de genetiske endringene kartlegges og settes i system. I sin avhandling har stipendiat Miriam Ragle Aure analysert DNA, mRNA, mikroRNA og protein fra brystkreftprøver og utviklet metoder for å studere disse nivåene i sammenheng. Målsettingen har vært å identifisere gener som på flere nivåer er utsatt for endringer og å koble disse til ulike undergrupper av brystkreftpasienter. I første del av sitt arbeid utviklet stipendiaten og medforfattere en metode for å identifisere gener hvor endringer i DNA-kopitall og mRNA-uttrykk er assosiert med biologiske prosesser i kreft. I neste del ble det vist at mikroRNA har forskjellig uttrykk i klinisk relevante undergrupper av brystkreftpasienter. Videre viste Ragle Aure hvordan endringer i DNA-kopitall og epigenetikk påvirker uttrykket av mikroRNA i brystkreft. I siste del av arbeidet ble det utviklet en modell for å studere hvordan mikroRNA påvirker uttrykket av kreft-assosierte proteiner. Økt innsikt om mikroRNA i brystkreft er viktig for å videre vurdere deres potensiale i diagnose og terapi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud 
 

Publisert 15. nov. 2013 14:38