Disputas: Therese Brovold - Fysioterapi

Cand.san. Therese Brovold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Physical activity, exercise, health-related quality of life and physical function in older adults after leaving hospital.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Agneta Ståhle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Professor Lars Nyberg, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Haakon E. Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Astrid Bergland, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Trening og fysisk aktivitet er nødvendig for eldre personer etter utskrivelse fra sykehus, viser forskning gjennomført av fysioterapeut Therese Brovold og medarbeidere. Trening og fysisk aktivitet bør derfor inkluderes som en del av behandlingen slik at eldre mennesker kan mestre daglige aktiviteter uten hjelp fra det offentlige.

I avhandlingen "Physical activity, exercise, health-related quality of life and physical function in older adults after leaving hospital” har Therese Brovold vist at økt fokus på fysisk aktivitet og trening var effektivt for å bedre livskvalitet, fysisk form og fysisk aktivitetsnivå hos eldre personer som har vært innlagt på sykehus. Gruppebasert intervalltrening eller styrketrening ledet av fysioterapeut gav størst bedring av fysisk form. Det var sterkere sammenheng mellom redusert fysisk form og livskvalitet enn antall sykdommer. Regelmessig fysisk aktivitet i eldre dager kan dermed bidra til god livskvalitet på tross av kroniske sykdommer.

Mangel på fysisk aktivitet er en viktig årsak til redusert fysisk form og livskvalitet hos eldre voksne som har vært innlagt på sykehus. Eldre personer som nylig er utskrevet fra sykehus har ofte et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser og redusert fysisk form. God fysisk form er en viktig faktor for å kunne utføre daglige aktiviteter som å lage mat, handle, treffe familie og venner og delta i ulike fritidsaktiviteter.  Forskning viser at få dagers sengeleie og inaktivitet som følge av akutt sykdom eller skade reduserer muskelstyrke og utholdenhet. Dette kan få dramatiske konsekvenser for den enkelte ved at den fysiske formen som er nødvendig for å opprettholde selvstendighet i daglige aktiviteter reduseres, og hjelpebehovet øker.

Konklusjonen er blant annet at trening var trygt og effektivt under veiledning av fysioterapeut. Kartlegging av fysisk form og fysisk aktivitet bør gjennomføres under sykehusoppholdet for å fange opp personer som er i faresonen for økt hjelp i daglige aktiviteter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 29. nov. 2013 14:50