Disputas: Sara Salehi Hammerstad - Endokrinologi

Cand.med. Sara Salehi Hammerstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Virus and Autoimmunity in Thyroiditis.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor emeritus Stig Leo Jeansson, ME/CFS-senter, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF, Aker
2. opponent: Professor Anders Karlsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Sverige  
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Trine Bjøro, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Leder av disputas

Professor emeritus Gunnar Nicolaysen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Knut Dahl-Jørgensen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Sara Salehi Hammerstad har sammen med en norsk-finsk forskergruppe ledet av Professor Knut Dahl-Jørgensen avdekket at virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av både høyt og lavt stoffskifte.
Hashimoto tyreoiditt (lavt stoffskifte) og Graves sykdom (høyt stoffskifte) er de vanligste stoffskiftesykdommene. De rammer opptil 6 % av befolkningen, hovedsakelig kvinner. Behandlingen består av tilførsel av tyroksin eller tyreostatika. Årsaken til sykdommene er ikke kjent, men antas å være en kombinasjon av genetisk predisposisjon og miljøfaktorer som kan utløse en autoimmun betennelse. Forskningsgruppen har nå som de første systematisk undersøkt vevsprøver ved diagnosetidspunktet.
I sin avhandling Virus and Autoimmunity in Thyroditis har Sara Salehi Hammerstad og medarbeidere påvist virus i skjoldbruskkjertel vevet hos pasienter med Graves sykdom. Ved Hashimoto tyreoiditt var det betydelig ødeleggelse av vevet og uttalt betennelse. Dette viser at sykdomsprosessen har startet mye tidligere enn da tilstanden endelig ble oppdaget. Det er kjent at kroppen lager en rekke stoffer for å bekjempe virusinfeksjon, der en av de mest kjente er interferon. Både antall celler som lager interferon og interferon nivåene var unormalt høye i alle stadier av Hashimoto tyreoditt og tidlig i forløpet av Graves sykdom, noe som kan være et indirekte tegn på virusinfeksjon.
Tidligere forskning i dette feltet har hovedsakelig bestått av funn fra blodprøver hos pasienter med mangeårig sykdom og som var under behandling. Forskningsgruppens funn fra vevet i tidlig stadium bidrar til en bedre forståelse av mekanismene bak sykdommen. Hvis virus er en utløsende faktor for sykdommen, er det mulig å utvikle vaksiner for å forebygge sykdommen og antivirale medisiner til tidlig behandling før vevet og hormonproduksjonen blir ødelagt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 15. apr. 2013 12:48