Disputas: Ylva Helland - Revmatologi

Mphil Ylva Helland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sexuality in rheumatic diseases. Disease impact, self-management and clinical practice.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Stefan Bergman, Lunds universitet, Sverige
  2. opponent: Førsteamanuensis Ingrid Østlie, Høgskolen i Gjøvik, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ellen Karine Grov, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bård Natvig, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Hanne Solveig Dagfinrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det er indikasjon for at seksuell helse kan bli negativt påvirket ved revmatisk sykdom, men eksisterende forskning er begrenset. I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Ylva Helland undersøkt i hvilken grad og hvordan revmatisk sykdom påvirker seksualitet hos enkeltmennesker, og hvordan helsepersonell innen revmatologi forholder seg til temaet seksualitet i sitt arbeid. Resultatene viser at mange pasienter opplever utfordringer knyttet til seksualitet og intime relasjoner, og til tross for at helsepersonell mener at seksuelle tema er relevant i helsetilbudet, unnlater de fleste å ta opp temaet med pasienter.

I avhandlingen "Sexuality in rheumatic diseases. Disease impact, self-management and clinical practice", oppgav over 30% av pasientene med leddgikt (RA) stor påvirkning på seksuell aktivitet, blant annet knyttet til redusert fysisk funksjon, fatigue og lavere mestringsfølelse. I intervjuer med personer med ulike revmatiske leddsykdommer var det stor variasjon i hvordan og i hvor stor grad sykdommen påvirker deres seksualitet, både mellom personene og i den enkelte, blant annet på grunn av store svingninger i sykdommen. Det ser ut til at fleksibilitet og tilpasningsevne, og partners forståelse og aksept kan innvirke på i hvor stor grad sykdommen påvirker seksuallivet. Resultatene viser at pasienter anvender mange ulike mestringsstrategier for å styrke seksuallivet og begrense negative virkninger av sykdommen.

Helsepersonell rapporterte at de største barrierene for å ta opp seksuelle tema med pasienter er antatt pasientsjenanse og mangel på tid. Videre viser resultatene at helsepersonell med kurs eller utdanning innen seksualitet tar opp emnet hyppigere og føler seg mer komfortable sammenlignet med dem uten spesiell utdanning i temaet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 15. nov. 2013 12:46 - Sist endret 19. nov. 2013 11:04