Disputas: Sarah Roxana Herlofsen - Tissue engineering og stamcelleforskning

M.Sc. Sarah Roxana Herlofsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tissue engineering of hyaline cartilage. Genome-wide investigation of molecular mechanisms during in vitro chondrogenesis.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Anne Grapin-Botton, The Danish Stem Cell Center, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Anders Lindahl, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sverige
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Dag Erik Undlien, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ola Myklebost, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Jan E. Brinchmann, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nye internasjonale kunnskaper i behandling av bruskskader med stamceller: Kan du få ny brusk som er dyrket fra dine egne stamceller? Stamcelleforsker Sarah R. Herlofsen beskriver i sin doktorgradsavhandling et nytt system for å lage bruskvev fra stamceller for pasienter med ødelagt brusk. Denne forskningen har ført til en bedre forståelse av hvordan kvaliteten av bruskvevet kan forbedres, og vil derfor få stor betydning for behandling av bruskskader i fremtiden.

Skader, slitasje eller betennelse av brusk fører til store smerter og en vanskelig hverdag for over 600.000 mennesker i Norge. Kroppen er ikke i stand til å lege bruskskader selv og behandlingen som finnes i dag er bare av begrenset varighet. Hovedmål med forskningen var å utvikle en måte til å lage ny brusk til disse pasientene med hjelp av stamceller.

Herlofsen har skapt et nytt system for å bruke stamceller fra beinmarg til å lage brusklignende vev. Bruskvevet er ikke helt perfekt enda. Det blir produsert noen uønskete stoffer, dessverre et velkjent problem i dette feltet. Det ble brukt stamceller både fra friske givere og bruskceller hentet direkte fra kneet til pasienter. Cellene ble dyrket i laboratoriet for å få dem til å bli mest mulig like friske bruskceller. Begge celletyper har sine fordeler, men det er behov for bedre kontroll av cellenes utvikling. Herlofsen har derfor gjort et detaljert arbeid, som ser på hvordan stamcellene forandres i løpet av utviklingen til brusk. Ved å undersøke cellene før og etter utviklingen viser hun endringen i hvordan spesielle gener eller proteiner oppfører seg. Dette blir regulert av såkalte epigenetiske mekanismer. Disse endrer DNA på en måte som fører til aktivering eller hemming av enkelte gener. Herlofsen var den første i verden som så på slike epigenetiske forandringer når brusk dannes. Hun har dermed gitt store grunnleggende kunnskaper i bruskutviklingen som bidrar til en bedre kunnskap om hvordan enkelte gener blir regulert og forandret.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 11. sep. 2013 13:45