Disputas: Håvar Blich Hope - Gastroenterologi

Cand.med. Håvar Blich Hope ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Malabsorption in chronic alcoholism.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Einar Björnsson, Department of Gastroenterology and Hepatology, Landspitali University Hospital, Hringbraut, Reykjavik, Island
2. opponent: Professor Jan Gunnar Hatlebakk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Avdeling for klinisk service, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Oslo

Hovedveileder

Avdelingsleder Asle W. Medhus, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Oslo

Sammendrag

Nedsatt funksjon av tynntarmen ved alkoholisme:

I sin avhandling Malabsoprtion in chronic alcoholism har lege Håvar Blich Hope og medarbeidere studert effekten av alkoholisme på tynntarmens absorpsjonsevne.

Konklusjonen i studiene er at alkoholikere har en tynntarmsmalabsorpsjon, som er lik den til ubehandlede cøliakipasienter. Lysmikroskopisk undersøkelse av tynntarmen viste få avvik, mens elektromikroskopisk undersøkelse påviste endret mikroarkitektur som gir et redusert absorpsjonsareal i tynntarmen.

Det er brukt isotopbaserte pusteprøver og urinanalyse for å studere tynntarmens absorpsjon av sukkeret D-xylose. Det ble påvist en redusert tynntarmsabsorpsjon hos alkoholikere ved både pusteprøve og urinanalyse. Det ble påvist en absorpsjonsevne hos alkoholikere som var tilsvarende den hos ubehandlede cøliakipasienter, en pasientgruppe med kjent nedsatt tynntarmsfunksjon.

Absorpsjonsundersøkelsene ble supplert med lys- og elektronmikroskopisk undersøkelse av tynntarmsslimhinnen hos alkoholikere, og det ble påvist avvik i tynntarmslimhinnens arkitektur ved elektronmikroskopisk undersøkelse. Disse avvikene i tynntarmslimhinnen reduserer overflatearealet, og kan forklare den reduserte absorpsjonsevnen av xylose som ble påvist hos gruppen med alkoholisme.

Det ble også utført en studie på magesekkens tømmingshastighet hos alkoholikere, for å vurdere om denne hadde påvirket absorpsjonsundersøkelsens resultater, noe som det ikke var holdepunkter for.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum   

Publisert 27. aug. 2013 12:33 - Sist endret 2. sep. 2013 10:46