Disputas: Jens Andreas Lindin Jørgensen - Tumorbiologi

M.Sc. Jens Andreas Lindin Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Light-directed delivery of nucleic acids with biodegradable carriers.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Catharina de Lange Davies, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  2. opponent: Forsker Jørgen Wesche, Biokjemisk avdeling, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Henrik Huitfeldt, Avdeling for patologi, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Eivind Hovig, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen ”Light-directed delivery of nucleic acids with biodegradable carriers” har stipendiat Jens Andreas L. Jørgensen benyttet biodegraderbare bærere med den hensikt å overføre nukleinsyrer (bl. a. DNA) til kreftceller. På den måten kan man enten opp- eller nedregulere aktiviteten av et bestemt gen, slik at kreftcellenes samspill med immunsystemet endres, eller slik at cellegifter eller andre behandlingsmetoder får større effekt. Videre har stipendiaten og hans kolleger utnyttet en teknikk utviklet ved Radiumhosptalet, kalt fotokjemisk internalisering, for optimal leveringseffekt. Stipendiaten har vist at aminosyren arginin er spesielt godt egnet som bæremolekyl for nukleinsyrer i kombinasjon med fotokjemisk internalisering. Disse resultatene baner vei for videre forsøk i dyremodeller og en ser på lengre sikt for seg terapeutisk bruk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

Publisert 14. okt. 2013 15:03