Disputas: Jan Ivar Kåsin - Patophysiology/General Internal medicine

Cand.scient. Jan Ivar Kåsin ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Health effects of vibration and noise in helicopters.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Associate Professor Lage Burström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sverige
2. opponent: Overlege Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidpsykologi- og fysiologi, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Dag Bruusgaard, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Anthony Wagstaff, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forsker Cand. Scient. ved Forsvarets Sanitet - Flymedisinsk Institutt Jan Ivar Kåsin har undersøkt helseeffekter av støy og vibrasjonseksponering i helikoptre.

De siste 20 årene har det kommet en rekke publikasjoner fra et forskningsmiljø i Portugal. Denne forskningsgruppen mener å kunne påvise flere spesifikke negative helseeffekter som er forårsaket av lavfrekvent støy og vibrasjon (<500 Hz), bl.a. fortykning i hjerteposen og fibrosedannelse i lungevev. Fortykket perikard er omtalt som det tydeligste tegnet på en ny diagnose introdusert av den Portugisiske forskningsgruppen; «Vibroacoustic Disease». Denne diagnosen er imidlertid omstridd og ikke allment akseptert.

I dette arbeidet har vi derfor hatt som mål å etterprøve noen av de mest sentrale påstandene til den Portugisiske forskningsgruppen. Vi har gjort dette ved å studere akutte og kroniske effekter av helikopter støy og vibrasjon. Vi har undersøkt en mulig fortykning i perikard og fibrosedannelse i lungene. I tillegg er det sett på mulige økninger av biomarkører i blodet som eventuelt kan indikere begynnende inflammatoriske prosesser.

Det har vært benyttet et bredt spekter av biomarkører fra blodprøver for å se etter akutte forandringer etter en 3 ½ times helikoptertur. Videre er det brukt en høyoppløst CT-skanner for å se etter kroniske vevsforandringer hos helikopterpiloter med mellom 4 000 og 11 500 flytimer.

Vi kan ikke finne tegn på fortykning av perikard eller fibrosedannelse på lungene. Vi har heller ikke funnet noen økning på de undersøkte biomarkørene.  Våre funn underbygger derfor ikke påstanden om at støy og vibrasjon forårsaker negative helseeffekter slik den portugisiske forskningsgruppen påstår.

Det foreligger et EU direktiv som regulerer maksimal vibrasjonsbelastning for yrkesutøvere. Direktivet har til formål å beskytte mot ryggplager.

I dette arbeidet har vi kartlagt vibrasjonsnivåene i flere helikoptertyper.

Vi finner at vibrasjonsnivåene ligger innenfor EUs tiltaksverdi, men det kan derfor tenkes at andre forhold som ergonomi kan forklare den hyppige forekomsten av ryggplager hos helikopterpiloter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 18. sep. 2013 13:09