Disputas: Fatemeh Kaveh - Bioinformatics and genetics

M.Sc. Fatemeh Kaveh ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genomic signatures in the progression of breast cancer with reference to gynecological carcinomas.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Assistant Professor Göran Jönsson, Avdelningen för Onkologi, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: ICREA Research Professor Nuria Lopez Birgas, Research Unit on Biomedical Informatics, University Pompeu Fabra, Barcelona, Spania
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arnoldo Frigessi, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Vessela N. Kristensen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kreft er en konsekvens av en trinnvis erverving av genetiske endringer som inkluderer blant annet punktmutasjoner og kopitallsendringer. Gener som er utsatt for kopitallsendringer kan spille en viktig rolle i utvikling av kreft og i respons på kreftterapi. I dette arbeidet ble kopitallsendringer spesifikke for kliniske subtyper av brystkreft, felles mellom ulike kvinnelige kreftformer (eggstokk, endometriose og livmorhals-kreft), og påvirket av allelisk ulikhet (disparity) studert. For kvinnelige gynekologiske kreftformer ble tre hendelser ofte funnet: kopitallsøkning på kromosom 5p15.33 og 15q11.2, og kopitallstap på 8p21.2. Så mange som 75% av aberrasjonene identifisert av Genomic Identification of Significant Targets in Cancer (GISTIC) ble funnet spesifikt innad i hver krefttype og disse representerte bestemte molekylære pathways. Endringer av genuttrykk relatert til tumorstørrelse ble også studert for å finne ut om en genuttrykkssignatur bedre kunne diskriminere mellom grupper som trenger ulik behandling i sammenligne til tumorstrørrelser kategori (T1<2 cm og 2<T2<5 cm). Den maksimale forskjell i genekspresjonsprofiler mellom T1 og T2 ble undersøkt og testet om det er en optimal terskel annet enn "2cm rule".

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 30. sep. 2013 13:05 - Sist endret 23. okt. 2013 22:27