Disputas: Eirik Klami Kristianslund - Idrettsmedisin

Cand.med. Eirik Klami Kristianslund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Motion analysis of drop jumps and cutting maneuvers - Methodology and implications for ACL injury screening and prevention.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor James A. Ashton-Miller, University of Michigan, USA
  2. opponent: Professor Romain Seil, Centre Hospitalier of Luxembourg, Luxembourg
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Holm, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Erik Madsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Tron Krosshaug, Norges idrettshøgskole

Sammendrag

Lege og forsker Eirik Klami Kristianslund har i sin doktoravhandling «Motion analysis of drop jumps and cutting maneuvers» undersøkt hvordan kvinnelige elitehåndballspillere gjennomfører hopp og fintebevegelser.

Tidligere forskning tilsier at spillernes knebelastning påvirker risikoen for fremre korsbåndskader. Hvert år opereres omtrent 1600 nordmenn for fremre korsbåndskader, og de fleste skader seg i ballidretter. En korsbåndskade setter utøveren ut av spill i 6-12 måneder, og mange må avslutte idrettskarrieren. På sikt utvikler mange tidlig slitasjegikt som en konsekvens av skaden.

Heldigvis kan mange av skadene forebygges med riktig trening, som kan redusere skadeforekomsten mer enn 60 %. Trening av finteteknikken er en viktig del av slik trening, og Kristianslund og medarbeidere fant at en finteteknikk med smale finter, knær over tær og tålandinger kan redusere knebelastningen betraktelig.

En fallhoppbevegelse anvendes ofte for å plukke ut spillere med dårlig knekontroll. Fra en sammenlikning av hopp- og fintebevegelser rapporterer Kristianslund at det var liten sammenheng mellom hvilke utøvere som har høy knebelastning i de to bevegelsene. Dette viser problemene med å bruke hopptester til å vurdere skaderisikoen, ettersom skaden vanligvis skjer i fintebevegelser.

Avhandlingen viser også at noen metoder i bevegelsesanalyse kan påvirke resultatene og lede til feil konklusjoner. Dette kan være et problem med tidligere studier, og funnene vil ha betydning for valg av metoder i fremtidig bevegelsesanalyse.

For å gi klare svar om skaderisiko er man nødt til å teste utøvere før de blir skadet og undersøke forskjellene mellom de som skader seg og de som holder seg skadefrie. Doktorgradsprosjektet er en del av et større prosjekt i eliteserien for kvinner i håndball og fotball som er i ferd med å fullføres. Når prosjektet er fullført vil vi ha mer kunnskap om hva som øker risikoen for fremre korsbåndskader, og hvordan spillerne bør trene for å unngå framtidige skader.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 21. okt. 2013 08:48 - Sist endret 24. okt. 2013 09:50