Disputas: Lene Larssen - Gastroenterologi

Cand.med. Lene Larssen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Treatment of malignant gastrointestinal- and biliary obstructions with metal stents.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Peter Vilmann, Københavns Universitet, Danmark
  2. opponent: Professor Trygve Hausken, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Nina Aass, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Egil Johnson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

 Førsteamanuensis Truls Hauge, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hindret passasje gjennom mage-tarm kanalen eller galleveiene er et vanlig problem ved langtkommet kreftsykdom og medfører store plager for pasientene. Rask og effektiv lindring av plagene er ønskelig, helst med en varig effekt og med så få komplikasjoner som mulig.

I avhandlingen «Treatment of malignant gastrointestinal- and biliary obstructions with metal stents» har lege og forsker Lene Larssen og medarbeidere studert lindrende behandling av kreft i mage-tarm kanalen og galleveier med selv-ekspanderende metall stenter (SEMS).  SEMS er et rør laget av et metallnett som kan føres inn i fordøyelseskanalen for å åpne opp trange områder forårsaket av kreftsvulster.  Flere studier basert på legers vurderinger har vist at behandlingen er trygg og effektiv på kort sikt, men kunnskap om hvordan pasientene opplever behandlingen og kunnskap om lang-tids effektene, har vært svært mangelfull.

Spesielle spørreskjema for pasient egenrapportering ble brukt og kunne vise at pasientene (ikke bare legene) opplevde at SEMS behandling ga god symptomlindrende effekt og forbedret livskvalitet. Behandlingen hadde også en varig effekt, med få alvorlige komplikasjoner, noe som er svært viktig for pasienter med begrenset levetid. SEMS brukes også som behandling når kreft gir akutt stopp passasjen gjennom tykktarm (tarmslyng), slik at man kan operere bort svulsten i en roligere fase, når risikoen for komplikasjoner er lavere. Bruken av SEMS i denne situasjonen er ikke helt avklart, men for de 40 pasientene v som ble behandlet på denne måten, var dette et trygt og effektivt alternativ på kort sikt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 

Publisert 2. des. 2013 15:16