Disputas: Tove Lekva - Endokrinologi/Molekylærbiologi

M.Sc. Tove Lekva ved Insitutt for klinisk medisin  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epithelial Mesenchymal Transition in Somatotroph Pituitary Adenomas.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ulla Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet, København, Danmark
  2. opponent: Assisterende seksjonsleder Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus HF
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristin Auslid Taskén, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Benedicte Alexandra Lie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Bollerslev, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienter med veksthormonproduserende hypofyseadenomer (godartet svulst) har økt nivå av veksthormon i blodet, som igjen fører til sykdommen akromegali. Sykdommen gir mange langsomt utviklende symptomer og kan medføre diabetes, hjertesykdom og økt dødelighet. Noen opereres for å fjerne så mye som mulig av adenomet men de fleste trenger likevel behandling med medisiner. Den mest brukte gruppen medikamenter, somatostatinanaloger (SA), gir imidlertid svært variabel klinisk respons og 50 % reagerer ikke på behandlingen.

Epitelial-mesenkymal transisjon (EMT) i veksthormonproduserende adenomer har vært lite studert. EMT er en biologisk prosess der epiteliale celler mister kontakt med hverandre og endres til å uttrykke mesenkymale trekk. EMT er essensiell i utviklingsprosesser og er en av de viktigste mekanismene for å forstå kreftutvikling og spredning. EMT fører blant annet til økt vandring av cellene og motstand mot celledød. Epitelialt cadherin (E-cadherin) binder cellene sammen og reduksjon av E-cadherin brukes som en indikator på EMT. I sin avhandling har Lekva og medarbeidere vist at adenomer med lite E-cadherin er større, mer invasive og reagerer dårligere på behandling. De har videre identifisert epithelial splicing regulator 1 (ESRP1) som en av de viktigste faktorene som bidrar til en EMT lignende prosess i disse adenomene. ESRP1 er vist å kunne indusere EMT ved alternativ spleising. Alternativ spleising er en prosess der produktet som avleses fra samme gen blir satt sammen til ulike varianter og kan gi opphav til proteiner med ulike funksjoner. Forskningsgruppen finner at SA-behandling av adenomene kan påvirke alternativ spleising avhengig av grad av EMT, som igjen kan ha betydning for hvordan pasientene reagerer på behandlingen. Disse resultatene kan bidra til å forstå hvorfor SA behandlingen har en så variabel effekt. Avhandlingen frembringer ny kunnskap om EMT i veksthormonproduserende adenomer, og som i fremtiden vil kunne bidra til bedret pasientbehandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.
 

Publisert 16. aug. 2013 10:12