Disputas: Einar Lindalen - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Einar Lindalen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Reverse hybrid Total Hip Replacement: Wear, fixation and bone remodeling.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Johan Kärrholm, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sverige
  2. opponent: Assistant Professor Maiken Stilling, Aarhus Universitetshospital, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Olav Reikerås, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Erik Madsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Stephan M. Röhrl, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Gode resultater for omvendt hybrid totalprotese i hoften

I Norge har det vært en økning i bruk av omvendt hybrid totalprotese i hoften de siste 10-12 årene selv om den kliniske dokumentasjonen har vært sparsom. I avhandlingen – Reverse hybrid Total Hip replacement: Wear fixation and bone remodeling har overlege Einar Lindalen studert denne metoden.  I Nasjonalt Register for Leddproteser fant han og medarbeidere gjennomgående gode resultater for ulike kombinasjoner av omvendt hybride totalproteser, og i en randomisert studie fant de kun minimale forskjeller når det ble sammenlignet med en sementert totalprotese. Samlet sett har derfor omvendt hybrid totalprotese vist gode resultater i både en nasjonal registerstudie og i en klinisk randomisert studie.

I tillegg til å evaluere den omvendt hybride metoden gjennomførte man en studie der målet var å sammenligne to metoder for å måle slitasje av plasten i en sementert hofteskål. Resultatet av denne studien viste at slitasjemålinger hvor markører i plasten ble brukt er å anbefale fremfor markører i benet rundt hofteskålen.

I en klinisk prospektiv randomisert studie målte han og medarbeidere også slitasje av en ny type plast som var kryssbundet og tilsatt vitamin E. Pasientene fikk operert inn 32 eller 36 mm hode av keramikk og ellers en identisk usementert totalprotese i hoften. Man fant lav slitasje av plasten og ingen sikker forskjell i slitasje mellom de to hodestørrelsene etter 2 år. Videre oppfølging av denne plasten anbefales derfor for å evaluere slitasjen og for å se om det tilkommer forskjell mellom hodestørrelsene på lengre sikt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 22. nov. 2013 12:35