Disputas: M.Sc. Kristina Berg Lorvik - Immunologi

M.Sc. Kristina Berg Lorvik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Inflammation mediated by tumor-specific Th1 or Th2 cells protects against B-cell cancer.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Assistant Professor Paul A. Antony, Department of Microbiology and Immunology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA 
2. opponent: Professor Per Thor Straten, Institut for Klinisk Medicin, Kirurgi og Intern Medicin, Herlev Hospital, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Dissen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Frode Lars Jahnsen, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjarne Bogen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Betennelse kan beskytte mot kreft: Betydningen av betennelse i kampen mot kreft har vært omdiskutert. Doktorgradskandidat Kristina Berg Lorvik og hennes medarbeidere har belyst at betennelse kan være gunstig for kreftbekjempelse.

1 av 3 nordmenn vil utvikle kreft i løpet av livet. Til tross for tidlig diagnostisering og bedret behandling, dør fremdeles mange av sykdommen. Det er behov for nye behandlingsmetoder.

Betennelse er en reaksjon kroppens eget immunforsvar setter i gang for å eliminere farer som bakterier, virus og vevsskade. Når faren er borte, må betennelsesreaksjonen avsluttes for å unngå utvikling av autoimmune sykdommer hvor et overivrig immunforsvar går til angrep på kroppen selv. Langvarig betennelse har også blitt assosiert med kreft.

Det er imidlertid ulike former for betennelse, og det er viktig å finne ut hva som skiller en gunstig betennelsesreaksjon fra en skadelig. Lorvik og medarbeidere har demonstrert hvordan bestemte immunceller, nemlig T hjelper celler, i samarbeid med makrofager (en annen gruppe immunceller) kan skape en betennelsesreaksjon som hindrer kreftcellene i å vokse. Makrofagene strømmer til svulsten som er i gang med å utvikle seg. Der ser de ut til å hemme oksygentilførselen ved å hindre dannelse av nye blodårer. Dette er et viktig aspekt i kreftbekjempelsen, da de fleste celler trenger oksygen for å leve. For at dette samspillet mellom T celler og makrofager skal kunne finne sted, ble det også vist at det er avgjørende at T cellene kan sirkulere fritt rundt i kroppen.

I sin avhandling Inflammation mediated by tumor-specific Th1 or Th2 cells protects against B-cell cancer viser Lorvik at det ikke bare er de tradisjonelt sett gunstige T hjelper celler type 1 som kan sette i gang en vellykket betennelsesreaksjon. Også T hjelper celler type 2, hvis funksjon i kreftbekjempelse har vært omdiskutert, kan gjøre jobben. Funnene bidrar til ny kunnskap av relevans for utvikling av fremtidig kreftbehandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 22. nov. 2013 09:09