Disputas: Ingunn Olea Lund - Rus, psykiatri

Master i psykologi Ingunn Olea Lund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pregnant women in Opioid maintenance treatment (OMT) : Maternal and neonatal outcomes

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Mats Fridell, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Växsjö, Sverige
  • 2. opponent: Professor Ingeborg Rossow, Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Theresa Wilberg, Enhet voksenpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Grete Synøve Botten, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Edle Ravndal, Senter for rus og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin doktorgradsavhandling ved senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), UIO, har stipendiat Ingunn Olea Lund fulgt opp opiatavhengige kvinner som brukte metadon eller buprenorfin under svangerskapet, og deres partnere.
 

En sårbar foreldregruppe
Kvinner i LAR har en bakgrunn med alvorlig rusmisbruk, et flertall har hatt alvorlige psykiske problemer og opplevd fysisk, seksuelt og psykisk misbruk. Deres partnere har ofte lignende bakgrunn. Hvordan det går med denne sårbare gruppen i forhold til videre rusbruk og psykiske problemer vil kunne påvirke deres evne som foreldre.
 

Tett oppfølging av LAR familier er viktig
Funnene viser lite bruk av illegale rusmidler, men økningen av alkoholbruk blant kvinnene 1 år etter at barna er født og økning i depresjon 2 år etter, er bekymringsverdig og understreker viktigheten av tett oppfølging av e familiene over tid. 
De viktigste funnene i avhandlingen er:
- Nesten ingen av kvinnene brukte illegale rusmidler under svangerskapet, eller et år etter fødsel. Bruk av illegale rusmidler var også lav blant deres partnere.
- Ingen kvinner brukte alkohol under svangerskapet, men det en klar økning et år etter fødsel. Blant partnerne var det en klar reduksjon.
- Psykiske problemer ble redusert fra svangerskapet et år etter fødsel, mens en ser en økning i psykiske problemer to år etter.  Partnerne rapporterer færre psykiske problemer enn kvinnene.
- En større andel gravide i LAR bruker forskrevne medikamenter (LAR medikamenter ekskludert) enn gravide i generell befolkning både før og under svangerskapet.
- Bruk av medikamenter med misbrukspotensial reduseres gjennom svangerskapet
 

Et viktig bidrag – i Norge og internasjonalt
Studien bidrar med informasjon om hvordan det går med mødre i LAR over tid, og er en av få studier som inkluderer partnerne. Dette er også den første studien som gir en fullstendig oversikt over bruk av forskrevne medikamenter før og under svangerskapet blant gravide i LAR.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 26. mars 2013 14:35 - Sist endret 26. mars 2013 14:44