Disputas: Kjersti Mørkrid - Public health

M.Phil. in International Community Health Kjersti Mørkrid ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Gestational diabetes A study of prevalence and risk factors in a multi-ethnic population.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Ravi Retnakaran, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada
  2. opponent: Professor Marit Rokne Bjørgaas, Institutt for kreftforskning og molekulær medisin, NTNU, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Benedicte Alexandra Lie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Bernadette Kumar, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Karen Jenum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen Gestational diabetes A study of prevalence and risk factors in a multi-ethnic population viser Kjersti Mørkrid og medarbeidere at 13 % av kvinnene i Groruddalen, 11 % av etnisk norske og 15 % av ikke-etnisk norske kvinner, har svangerskapsdiabetes med WHO kriteriene. Total forekomsten økte til 32 % da de brukte nye kriterier fra en internasjonal ekspertgruppe (IADPSG). I Norge diskuteres det om kriteriene for å diagnostisere svangerskapsdiabetes skal endres. Svangerskapsdiabetes, som er diabetes eller for høyt blodsukker som oppstår eller påvises i svangerskapet, kan øke både mors og barnets risiko for fødselskomplikasjoner og diabetes senere i livet.

Totalt 823 friske gravide kvinner, 59 % med ikke-etnisk norsk opprinnelse, deltok i den populasjon baserte Stork Groruddalen studien. De ble intervjuet, målt og tok blodprøver i svangerskapsuke 15 og 28, og 3 måneder etter fødsel. Insulin transporterer sukker fra blodet over i muskel- og fettceller for å holde et normalt blodsukker. Kvinnene fra Sør-Asia viste seg å være mer resistente ovenfor insulin i kombinasjon med utilstrekkelig insulin produksjon. Kvinner med lav sosioøkonomisk status i barndommen hadde økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, det samme gjaldt kvinner med lavt fysisk aktivitetsnivå tidlig i svangerskapet. Den fysiske aktiviteten som beskyttet mot svangerskapsdiabetes var ikke nødvendigvis trening med høy intensitet, men hverdagsaktivitet målt med antall skritt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 21. okt. 2013 08:23 - Sist endret 24. okt. 2013 09:50