Disputas: Njord Nordstrand - Kardiologi

Cand.med. Njord Nordstrand ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Arterial stiffness and nocturnal hypertension in morbidly obese individuals - clinical characteristics and the effects of various weight loss strategies.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Seniorforsker Tine Willum Hansen, Steno Diabetes Center A/S, Gentofte, Danmark
  2. opponent: Lege Torsten Olbers, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Gudmund Nordby, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Ivar Prydz Gladhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Senterleder Jøran Hjelmesæth, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg

Sammendrag

Lege og forsker Njord Nordstrand har i sitt doktorgradsarbeid vist at hovedpulsåren blir mykere og oppfører seg som den var fem år yngre etter bare 7 uker med sunne kostholdsvaner og trening. Videre viser Nordstrand og medarbeidere at vektreduksjon reduserer døgnblodtrykket.

I avhandlingens første del sammenligner Nordstrand og medarbeidere effekten av en lavkaloridiett og livsstilsbehandling på stivheten i hovedpulsåren hos sykelig overvektige.  Til tross for en større vektnedgang i lavkalorigruppen var hovedpulsåren uendret etter 7 ukers oppfølgning mens hovedpulsåren ble betydelig mykere i livsstilsbehandlingsgruppen.

Avhandlingens andre del sammenligner hvordan døgnvariasjonen i blodtrykk endrer seg hos sykelig overvektige personer 1 år etter henholdsvis gastrisk bypass ved Sykehuset i Vestfold (kirurgigruppen) og livsstilsbehandling ved et rehabiliteringssenter (Evjeklinikken).  To tredjedeler av pasientene hadde ved studiens begynnelse ikke bare høyt blodtrykk på dagen, men også om natten. Ved kontrollmålinger 1 år etter hadde pasienter i kirurgigruppen sammenlignet med pasienter i livstislgruppenbetydelig større reduksjon av blodtrykk gjennom døgnet. Man så også en blodtrykksreduserende effekt i livsstilsgruppen.

Vektreduksjon er hjørnesteinsbehandling for å motvirke fedme og fedmerelaterte sykdommer. Nordstrand og medarbeidere viser at det er svært viktig at man ikke bare fokuserer på færre kalorier, men også på sunne kostholdsvaner og økt fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og usunn mat øker risiko faktor for hjerte/kar-sykdom uavhengig av vekt. En person som spiser mindre, men fortsatt usunt vil gå ned i vekt. Dette vil naturligvis minske litt av risikoen for sykdom, men denne risikoen kan, slik Nordstrand og medarbeiderne viser, reduseres ytterligere ved å legge om kostholdet og øke den fysiske aktiviteten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 17. okt. 2013 15:02 - Sist endret 23. okt. 2013 10:08