Disputas: Idun Røseth - Psykiatri

Cand.psych. Idun Røseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Essential Meaning Structure of Postpartum Depression. A Qualitative Study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Adjunkt Thomas Mackrill, Metropolitan University College, Frederiksberg, Danmark
  2. opponent: Professor Norman Anderssen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Sigmund Karterud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Mehlum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ulrik Fredrik Malt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Psykolog og forsker Idun Røseth har i en fenomenologisk studie funnet at fødselsdepresjon kan oppleves på forskjellige måter som skiller seg kvalitativt fra depresjon som kan oppstå ellers i livet.

Omkring 12 % av alle nye mødre sliter med kliniske symptomer på depresjon som kan ha betydelige negative konsekvenser, ikke bare for mor, men også for den kognitive, emosjonelle og sosiale utviklingen til barnet. Dessverre er fødselsdepresjon fortsatt ofte en udiagnostisert og ubehandlet lidelse. I sin avhandling The essential meaning structure of postpartum depression. A qualitative study har Idun Røseth og hennes medarbeidere sett på kvalitative likheter og ulikheter mellom fødselsdepresjon og depresjon som ikke har sammenheng med fødsel.

Denne fenomenologiske studien antyder at det finnes betydningsfulle forskjeller mellom fødselsdepresjon og annen depresjon. Deprimerte mødre føler seg grunnleggende adskilt og fremmedgjort fra verden og andre, inkludert babyen. Enkelte opplever i tillegg å miste eierskapsfølelsen til seg selv. Kvinner med depresjon som ikke har sammenheng med fødsel, derimot, opplever en økt sensitivitet i forhold til andres negative følelser og vurderinger. Den økte sensitiviteten i depresjon hos disse kvinnene fremtrer dermed som en mer relasjonell type depresjon, mens fremmedgjortheten i fødselsdepresjon fremtrer som en eksistensiell type depresjon. Disse funn har betydning for hvordan man bør forstå og behandle fødselsdepresjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

Publisert 23. mai 2013 13:04