Disputas: Cand.psychol. Christine Roth - epidemiologi

Cand.psychol. Christine Roth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prenatal exposures and risk of neurodevelopmental disorders.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Chittaranjan S. Yajnik, Diabetes Unit, King Edward Memorial Hospital, Maharashtra, India 
2. opponent: Professor Ellen Aagaard Nøhr, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ingrid Agartz, Voksenpsykiatrisk enhet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jørgen Gustav Bramness, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for genetikk, miljø og psykisk helse,  Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Sammendrag

Det er godt dokumentert at kvinner som tar tilskudd av B-vitaminet folat, har redusert risiko for å føde et barn med nevralrørsdefekter. Hvorvidt folat kan ha andre positive effekter på nevrologiske utviklingsforstyrrelser som autisme og forsinket språkutvikling, har man visst lite om.
I sin avhandling har Christine Roth brukt data fra Den Norske Mor og Barn undersøkelsen ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt for å belyse disse problemstillingene.
Mødre som hadde tatt folat før svangerskapsuke ni hadde halvert risiko for å få et barn med autisme, eller svært forsinket språkutvikling. Mors rapport om bruk av folat tilskudd ble validert mot plasmafolat fra uke 18. I tillegg til lave inntak av folat er en av de største maternelle risikofaktorene for å føde et barn med nevralrørsdefekter mors overvekt. Høy BMI (>30) før svangerskapet var assosiert med økt risiko for svært forsinket språkutvikling hos barnet ved tre år, inntak av folat påvirket ikke denne sammenhengen.
Avhandlingen viser at velkjente perinatale risikofaktorer for nevralrørsdefekter også er assosiert med økt risiko for andre nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 4. nov. 2013 11:13