Disputas: Una Stenberg - Sosialt arbeid og helsefag

Cand. polit. Una Stenberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Living close to a patient with cancer – Challenges in support and caregiving

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Margareta Østman, Malmö högskola, Malmö, Sverige
  2. opponent: Professor Tor Slettebø, Diakonhjemmet høgskole, Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ellen Karine Grov, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ida Torunn Bjørk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Cornelia Ruland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sosionom og forsker Una Stenberg ved Oslo universitetssykehus har funnet at pårørende sliter med blant annet depresjon og søvnforstyrrelser over tid. Særlig kvinner og pårørende som ikke var i arbeid skåret høye nivåer av depresjon og søvnforstyrrelser. Til tross for at involvering av pårørende innen kreftomsorgen i lang tid har vært en integrert del av praksis, så har det vært et sprik mellom idealet og hvordan dette ivaretas i hverdagen.

I sin avhandling “Living close to a patient with cancer – Challenges in support and caregiving”  har Una Stenberg og hennes medarbeidere bidratt til å synliggjøre hvordan hverdagen endres dramatisk når en i familien blir alvorlig syk. Det å være pårørende fører med seg en mulighet til økt samhold og større innsikt, men også mange utfordringer og dilemmaer. Videre viser resultatene at sosial- og helsepersonell opplever det som utfordrende å skape rom for pårørende i behandlingsprosessen, samt å både skulle støtte pasient og pårørende samtidig. Sosial- og helsepersonell ser pårørende som en ressurs i behandlingen, men opplever også de har andre behov enn pasienten, og at de ofte kan bli stående «på sidelinjen» av pasienten.

For at pårørende skal kunne ivareta og støtte pasienten på en best mulig måte, har de behov for å kjenne seg trygge i en ny situasjon og egen rolle overfor pasient, familien forøvrig og helsevesenet. Dette gjør resultatene fra denne studien viktig som en kunnskapsbase for sosial- og helsepersonell som treffer pasienter og pårørende til daglig i sitt arbeid.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 8. okt. 2013 09:57