Disputas: Per Medbøe Thorsby - Endokrinologi / Genetikk

Cand.med. Per Medbøe Thorsby ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies of candidate genes in overweight and diabetes mellitus

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Allan Vaag, Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet, København, Danmark

2. opponent: Professor Valdemar Grill, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Frode Vartdal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kåre I. Birkeland, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Arvelig risiko for overvekt og type 2 diabetes

Lege og forsker Per Medbøe Thorsby har funnet at arvelige markører i visse gener kan bety mye for utviklingen av type 2 diabetes og overvekt.

Det er godt kjent at overspising og lite fysisk aktivitet fører til overvekt og at dette igjen kan lede til livsstilssykdommer som type 2 diabetes. Men bare 20-30% av personer med overvekt får diabetes. Andre risikofaktorer må derfor ha betydning. Samtidig har det vært kjent, blant annet gjennom tvillingstudier, at disse tilstandene også har en betydelig arvelig komponent; både sosial arv, som det å vokse opp i samme miljø i en familie og ren genetisk arv, det man arver ved å ha felles arvestoff. Arv som risikofaktor har vært underkommunisert for disse hyppige tilstandene.

De siste årene har det blitt enklere å studere hvilken genetisk arv som kan ha betydning. Vi har studert 5 markører i fire ulike gener sin betydning for slike tilstander. Vi benyttet data og arvestoff i norsk befolkning hentet fra Norsk barnediabetes register og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og så på innflytelsen av våre genetiske markører sammen med effekten av miljøfaktorer på fødselsvekt, overvekt og diabetes. Vi fant at variasjon i insulin genet kan ha betydning for utvikling av overvekt hos ungdom. Videre at variasjon i transkripsjonsfaktor 7 lik 2 genet (TCF7L2), som har med insulin frigjøring å gjøre, og peroksisom proliferator aktivert reseptor g genet (PPARG), som har med insulin følsomhet å gjøre, begge har betydning for om man utvikler type 2 diabetes.  Vi fant at variasjoner i TCF7L2 genet kunne forklare opp til 50% av den totale arvelige risiko for å få diabetes og tror dette genområdet kan ha stor betydning i forståelsen av årsakene til type 2 diabetes og derigjennom på sikt kan bidra til en bedre behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 


 

Publisert 21. des. 2012 14:04 - Sist endret 7. jan. 2013 12:32