Disputas: Tyge Tind Tindholdt - Plastikkirurgi

Cand.med. Tyge Tind Tindholdt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosphiae doctor): Microcirculation and reinnervation in breast reconstruction using deep inferior epigastric artery perforator flaps.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Overlege Hallvard Vindenes, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus HF, Bergen
2. opponent: Overlege Jens Ahm Sørensen, Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Terje Andreas Osnes, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Olav Røise, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kim Alexander Tønseth, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Brystrekonstruksjon med mageskinn: Omkring 3000 norske kvinner får brystkreft hvert år. En stor del av de kvinnene som får fjernet brystet ønsker rekonstruksjon.

I doktorgraden ”Microcirculation and reinnervation in breast reconstruction using deep inferior epigastric perforator flaps” har plastikkirurg Tyge Tind Tindholdt sett på forskjellige aspekter ved den moderne brystrekonstruksjonsmetode DIEAP lapp der man rekonstruerer brystet med pasientens eget mageskinn.

Operasjonen foregår ved at hud og underliggende fettvev på nedre del av magen flyttes på en stilk av blodkar som koples til blodkar på brystveggen slik at blodforsyningen til vevet gjenopprettes. Mageskinnet formes til et bryst og vevsdefekten på magen lukkes ved at hudkantene sys sammen.

I sin avhandling har Tyge Tind Tindholdt og medarbeidere vist at de fleste pasienter som rekonstrueres med DIEAP lapp oppnår følesans i det nye bryst selv om nervefibrene i lappen på magen ikke koples til følenerver på brystveggen.

Man har også undersøkt hvordan operasjonen påvirker følesansen på magen for bedre å kunne informere pasientene om hva de kan forvente seg etterpå. Her har det vist seg at særlig følesansen på huden mellom navlen og nedre del av mageskinnet blir redusert.

I få prosent av brystrekonstruksjonene med DIEAP lapp vil en del av vevslappen ikke overleve på grunn av utilstrekkelig blodgjennomstrømning. Tindholdt og medarbeidere har derfor kartlagt blodforsyningen til vevslappen for på denne måte å undersøke om det er områder i lappen som er mer sårbare enn andre. Med et apparat som måler blodgjennomstrømningen i den øverste del av huden har man vist at det er regionale forskjeller i lappen både under og etter operasjonen. Dette har vist seg å ha klinisk betydning i forhold til hvilken del av lappen som fjernes under operasjonen for å unngå problemer med blodforsyningen til det nye brystet etterpå.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 4. juni 2013 13:59 - Sist endret 5. juni 2013 15:05