Disputas: Jo Waaler - Kreftbehandling og kreftbiologi

M.Sc. Jo Waaler ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Development of specific tankyrase inhibitors for attenuating canonical Wnt/β-catenin signaling.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Forsker Barbara Stecca, Tumor Cell Biology Unit, Core Research Laboratory - Istituto Toscano Tumori, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze, Italia
2. opponent: Førsteamanuensis Ingvild Mikkola, Avdeling for farmasi, Universitetet i Tromsø
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Iver Arne Langmoen, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Svend Davanger, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Stefan Krauss, Institutt for medisinsk mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet, Oslo

Sammendrag

Ph. D. student Jo Waaler har, sammen med forskerkolleger i gruppen Enhet for Cellesignalisering på Rikshospitalet, funnet opp en ny medisin med lovende utsikter til å effektivt kunne bli benyttet i kreftbehandling. Det kjemiske stoffet G007-LK står på dørterskelen til å bli testet i kliniske forsøk og behandling av spesielt tarmkreft er et siktemål for forskningsprosjektet i nær framtid.

Waaler begynte arbeidet med sin doktorgradsavhandling “Development of specific tankyrase inhibitors for attenuating canonical Wnt/β-catenin signaling” i 2006. Arbeidet ble startet i det 37.000 forskjellige kjemiske stoffer ble testet/”screenet” for hemmende effekt av den kreftfremmende Wnt-cellesignalveien. Overaktivering av denne cellesignalveien, ofte på grunn av mutasjoner i arvematerialet, kan føre til at kreftcellene mottar et kunstig signal som gir dem beskjed om å dele seg i et aggressivt og ubehersket tempo. 85-95% av alle tarmkrefttilfeller oppstår som en følge av mekanismeaktiverende mutasjoner i Wnt-cellesignalveien. Resultatet av ”screeningen” var 77 identifiserte stoffer som i en videre systematisk analyse ble redusert til en toppliste med 3 svært lovende og samtidig forskjellige forbindelser som alle kunne motvirke overaktiveringen. De tre stoffene ble gitt navnene JW55, JW67 og JW74.

Senere ble JW74 videreutviklet til det nye og sterkere virkestoffet G007-LK ved hjelp av endringer i den kjemiske strukturen. Samtidig viste biokjemiske forsøk at G007-LK hemmer proteinet tankyrase, et protein som direkte regulerer aktiviteten til Wnt-cellesignalveien. Mot slutten av prosjektet førte behandlinger av forsøksmus med tarmkreft med G007-LK til kraftig tilbakegang i tumorenes vekst og utvikling.

De lovende og betydningsfulle resultatene har ført til stor internasjonal oppmerksomhet og den nyutviklede medisinen, som har blitt patentert sammen med Oslo Universitetssykehus og Invent2, er utgangspunktet for opprettelsen av det kommersielle selskapet Odin Therapeutics AS.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 28. okt. 2013 15:56 - Sist endret 4. nov. 2013 14:38