Disputas: Catherine Sem Wegner - Molekylærbiologi

M.sc. Catherine Sem Wegner ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Regulation of the endocytic pathway and receptor sorting by phosphoinositides and ESCRTs

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Gruppeleder Eija Jokitalo, Institute of Biotechnology, University of Helsinki   
  • 2. opponent: Forsker Espen Stang, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen:Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo  

Leder av disputas

Professor Svend Davanger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Andreas Brech, Senter for kreftbiomedisin, Avdeling for biokjemi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Molekylærbiolog Catherine Sem Wegner har studert hvordan reseptorer for vekstfaktorer sorteres. En sentral faktor i utviklingen av kreft er når vekstregulering i cellene kommer ut av kontrol. Normalt reguleres vekst via komunikasjon mellom cellene i en organsime.  Dette gjøres bl.a. via små mollekyler som skilles ut fra en celle og mottas av en annen. En gruppe slike signalmolekyler er vekstfaktorer. Vekstfaktorene kan binde til reseptorer på overflaten av mottaker-cellen og aktivere prosesser som vekst. Etter at signalet er sendt er det svært viktig at det avsluttes. Om signalet som gir vekst ikke fjernes vil det kunne føre til kreft. Det er derfor av betydning å forstå nøyaktig hvordan denne reguleringen fungerer. Aktiverte reseptorer på overflaten av cellen tas inn i cellen, transporteres til og sorteres i såkalte endosomer. Her bestemmes det om reseptoren skal sendes tilbake til overflaten av cellen eller brytes ned i lysosomet. Sorteringen reguleres av lipidet PI3P og forskjellige ESCRT proteiner (Endosomal sorting complex required for transport).

I sin avhandling har Catherine Sem Wegner belyst sorteringen som foregår i endosomene ved å utvikle en modell med forstørrede endosomer som gjør det mulig å se hvor på disse endosomene forskjellige proteiner befinner seg. Deretter er dette systemet benyttet til å studert lokaliseringen av de fire ESCRT kompleksene. Dette førte til funnet av en ny reguleringsmekanisme som hindrer at aktiverte reseptorer degraderes for raskt. Ved hjelp av elektron mikroskopi har Sem Wegner også studert lipidet PI3P og vist at dette befinner seg på flere typer endosomer enn tidligere antatt. I tillegg har Sem Wegner og hennes medarbeidere studert et av ESCRT proteinene i bananflue (Drosophila melanogaster) og sett på hvordan dette proteinet kalt Vps4 (Vacuolar protein sorting 4) påvirker polariteten i vev og vekstkontrollen i denne flercellede modelorganismen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 8. okt. 2013 10:29